Statistikkportal

Lenker til relevant statistikk for kommunene i Lister.

Agdertall

Agdertall.no er en nettside hvor vi presenterer statistikk fordelt på 10 hovedtema, og under hvert hovedtema finner vi flere undertema.

Les mer

Analyse Lister

Interaktiv rapport om bl.a. befolkning, næring og attraktivitet samt framtidige scenarier for regionen. Tall fra Telemarksforskning. (Bør åpnes i nettleseren Chrome)

Les mer

Barnefattigdom

Statistikk om barnefattigdom over tid samt differanse mellom kommunene. Tall fra Bufdir.

Les mer

Helse- og omsorgstjenester

Statistikk om bl.a. helsetjenester i hjemmet, institusjonstjenester samt praktisk bistand til hjemmeboende. Tall fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Les mer

KOSTRA-tall

Statistikk om kommuners ressursinnsats, prioriteringer og måloppnåelse. Mulighet for sammenligning mellom kommune-, region- og landsgjennomsnitt. KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering.

Les mer

Kommune- statistikk for elever

Tall og grafer om befolkning, økonomi og politikk. Levert av KS Ung

Les mer

Kommunefakta SSB

Statistikk om bl.a. befolkning, sysselsetting, kultur, bebyggelse, transport og kommunal økonomi. Levert av Statistisk sentralbyrå.

Les mer

Leve hele Livet

Hovedfokuset i reformen Leve hele livet er å skape et mer aldersvennlig Norge. Her finnes informasjon som vil være av relevans for støtteapparat og kommuner i analyse og planlegging av Leve hele livet og et mer aldersvennlig Norge.

Les mer

Status Kommune

Statistikk som gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker. Levert av Kommunesektorens organisasjon (KS)

Les mer