Listerfondet er et lavterskeltilbud for næringsutvikling. Fondet skal fremme regional næringsutvikling og bidra til en variert og bærekraftig næringsstruktur i Lister. ‍

Tilskudd kan gis til:

  • Utviklingstiltak i eksisterende bedrifter
  • Nyetableringer
  • Nye tiltak

Kriterier som blir vektlagt:

  • Nyskaping
  • Økt kvinneandel i næringslivet
  • Kompetanseutvikling
  • Ivareta og skape nye arbeidsplasser i regionen
  • Samarbeid og nettverksbygging med andre bedrifter og aktører
  • Fremleggelse av definerte mål og fremdriftsplan
  • Søknader vurderes i lys av prioriterte satsingsområder i Regionplan Lister 2030 og lokale strategiske planer

Det kan søkes om tilskudd opp mot 200.000.


Søknadsfrister:

31. desember og 1. september.

Tildeling skjer februar og september hvert år. Det kan søkes på tilskudd fra fondet hele året. Mindre søknadsbeløp kan tildeles uten styrebehandling.

Søknad til Listerfondet sendes via regionalforvaltning.no

Vil du søke?

Les Listerfondets retningslinjer for tildeling

For mer informasjon eller veiledning, ta kontakt med din kommune eller Lister Nyskaping.

Fikk bedriften din støtte? Last ned Listerfondets logo:

PNG:

Last ned andre farger og filtyper