Plan- og næringsnettverket

Et interkommunalt fagnettverk som skal videreutvikle samarbeidet innen plan og utviklingsarbeid. Nettverket skal ta opp og drøfte plan- og næringssaker av regional betydning, bidra til forankring mellom kommunens planstrategi og de mellomkommunale satsingene og legge til rette for samarbeid og felles koordinering av plan- og utviklingsstrategiene. Deltakere er plan- og næringsansvarlig i Listerkommunene, daglig leder i Lister Nyskaping AS og daglig leder i Listerrådet.

Leder:
Kvinesdal, næringssjef: Liv Øyulvstad, 94 51 02 18. Send e-post.

Nestleder:
Lyngdal, enhetsleder plan: Torhild Hessevik Eikeland, 97 66 98 02. Send e-post.

Medlemmer:

Sirdal, næringssjef: Øyvind Sjøtrø, 90 90 65 63. Send e-post.
Sirdal, enhetsleder arealforvaltning: Sven Magne Ousdal, 90 82 54 13. Send e-post.
Flekkefjord, kommunalsjef samfunn og teknikk: Terje Glendrange, 95 00 71 99. Send e-post.
Flekkefjord, næringssjef: Hans-Egill Berven, 48 84 34 83. Send e-post.
Farsund, planlegger: Johan Martin Mathiassen, 99 23 68 10. Send e-post.
Kvinesdal, kommunalsjef samfunnsutvikling: Tor Arne Eiken, 48 04 19 45. Send e-post.
Hægebostad, enhetsleder plan og drift: Ståle Olsen, 90 29 60 28. Send e-post.
Lyngdal, ordfører: Jan Kristensen, 95 55 99 50. Send e-post.
Lister nyskaping: Christiane Skage, 95 82 64 06. Send e-post.
Listerrådet: Svein Vangen, 95 14 05 60. Send e-post.