Plan- og næringsnettverket

Et interkommunalt fagnettverk som skal videreutvikle samarbeidet innen plan og utviklingsarbeid. Nettverket skal ta opp og drøfte plan- og næringssaker av regional betydning, bidra til forankring mellom kommunens planstrategi og de mellomkommunale satsingene og legge til rette for samarbeid og felles koordinering av plan- og utviklingsstrategiene. Deltakere er plan- og næringsansvarlig i Listerkommunene, daglig leder i Lister Nyskaping AS og daglig leder i Listerrådet.

Leder:
Liv Øyulvstad, næringssjef, Kvinesdal

Nestleder:
Sven Magne Ousdal, enhetsleder arealforvaltning, Sirdal

Medlemmer:
Flekkefjord: Kommunalsjef samfunn og teknikk Terje Glendrange, 95 00 71 99. Send e-post
Flekkefjord: Næringssjef Hans-Egill Berven, 48 84 34 83. Send e-post
Farsund: Rådgiver August Salvesen, 97570531. Send e-post
Farsund: Næring Arnt Abrahamsen, 90 64 3188. Send e-post
Kvinesdal: Kommunalsjef samfunnsutvikling Tor Arne Eiken, 48 04 19 45. Send e-post
Kvinesdal: Næringssjef: Liv Øyulvstad, 94 51 02 18. Send e-post
Hægebostad: Enhetsleder plan og drift Ståle Olsen, 90 29 60 28. Send e-post
Lyngdal: Kommunalsjef Kristine Valborgland, 41 10 11 44. Send e-post
Sirdal: Enhetsleder arealforvaltning Sven Magne Ousdal, 90 82 54 13. Send e-post
Lister nyskaping: Christiane Skage, 95 82 64 06. Send e-post
Lister interkommunale politiske råd: Svein Vangen, 95 14 05 60. Send e-post