Folkehelse

I Lister har vi et interkommunalt samarbeid om folkehelse og en egen folkehelsekoordinator.

Folkehelseloven definerer folkehelsearbeid som «samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen».

Prosjekt:

Prosjekt: BTI Lister

Prosjekt: BTI Agder

Prosjekt: Nye Mønstre

Prosjekt: Ung i Lister

Podcast: Ung i Lister

Linn Øysæd Gyland