Folkehelse

I Lister har vi et interkommunalt samarbeid om folkehelse

Folkehelseloven definerer folkehelsearbeid som «samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen».

I Lister har vi et interkommunalt samarbeid om folkehelse gjennom prosjektet ‘Regionalkoordinering av folkehelsearbeidet i Lister'. Prosjektet tar sikte på å utvikle en større samhandlingsstruktur for tverrsektoriell og effektivisert arbeid på regionsnivå, for videre arbeid med folkehelse og sosial bærekraft. Arbeidet skal dreie seg primært om helhetlig arbeid for å bedre barn- og unges oppvekst og levekårsforhold.

Prosjekt:

Prosjekt: BTI Lister

Prosjekt: BTI Agder

Prosjekt: Nye Mønstre

Prosjekt: Ung i Lister

Podcast: Ung i Lister

Kontaktperson:
Kristine Engebretsen Illøkken
Folkehelserådgiver

folkehelse@lyngdal.kommune.no