Folkehelse i Lister

I Lister har vi et interkommunalt samarbeid om folkehelse

Folkehelsesamarbeidet er et interkommunalt nettverk som styrker samarbeidet innenfor det systematiske folkehelsearbeidet, og samhandling om regionale folkehelseaktiviteter. Fagnettverket består av folkehelseansvarlige i Listerkommunene og ledes av folkehelserådgiver i Lyngdal.

Folkehelseloven definerer folkehelsearbeid som «samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen»

Samarbeidet skal:

  • Fungere som en arena for kunnskaps- og erfaringsutveksling
  • Være bindeledd for samarbeid med andre aktører innenfor folkehelse som for eksempel statsforvalter, fylke og universitets- og høyskolesektor
  • Øke robusthet innenfor det regionale og det lokale folkehelsearbeidet
  • Bidra i regionalt plan- og utviklingsarbeid
  • Være en ressurs for fagnettverkene i Listersamarbeidet

Samling: Forebyggende arbeid for barn og unge

Torsdag 2. november 2023 ble det avhold en oppvekst-samling i regi av folkehelsesamarbeidet i Lister og Agder fylkeskommune ved folkehelse, levekår og likestilling. Presentasjonene ligger på arrangementsiden.

Les mer om arrangementet

Folkehelseoversikt for Lister - pdf

Kontaktperson:

Kristine Engebretsen Illøkken
Folkehelserådgiver og leder av fagnettverket

folkehelse@lyngdal.kommune.no