Med barnet i fokus – rett hjelp til rett tid

Alle barn har rett på en trygg og god oppvekst. Omsorg for barn er i første rekke foreldrenes ansvar, og barn skal bo hjemme så sant det er mulig. Barnevernet kan være en støttespiller for barn og familier som trenger hjelp. Barnevernet snakker alltid med barnet det gjelder, da deres opplevelser og perspektiv tydelig skal komme frem. Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Lister barnevern består av kommunene Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Lyngdal og Hægebostad.

Les mer om Lister Barnevern og kontaktpersoner

Skjema og dokumenter

Lister barnevern:
908 04 005
post@farsund.kommune.no

Åpningstider:
08.00 - 15.00
mandag til fredag

Besøksadresse: Husan, Brogaten 7, 4550 Farsund
Postadresse: Postboks 100, 4552 Farsund
Organisasjonsnummer: 883 816 862

Andre telefonnummer:
Alarmtelefon for barn og unge: 116 111
Vakttelefon for Lister Barnevern – barnevernsvakta i Kristiansand for akutte hendelser utenom kontortid: 38075400, tastevalg 1 forbarnevernsvakt.

Sende bekymringsmelding - elektronisk (for å sende på papir se under skjema og dokumenter):
Privat melder
Offentlige instanser

Aktuelt