Med barnet i fokus – rett hjelp til rett tid

Alle barn har rett på en trygg og god oppvekst. Omsorg for barn er i første rekke foreldrenes ansvar, og barn skal bo hjemme så sant det er mulig. Barnevernet kan være en støttespiller for barn og familier som trenger hjelp. Barnevernet snakker alltid med barnet det gjelder, da deres opplevelser og perspektiv tydelig skal komme frem. Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Lister barnevern består av kommunene Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Lyngdal og Hægebostad.

Les mer om Lister Barnevern og kontaktpersoner

Skjema og dokumenter

Telefon: 38 38 20 00

Send e-post

Postadresse: Postboks 100, 4552 Farsund

Virksomhets-/bedriftsnummer: 883 816 862

Besøksadresse: Husan, Brogaten 7, 4550 Farsund

Alarmtelefon for barn og unge: 116 111

Lister barneverns vakttelefon for akutte hendelser utenom kontortid: 902 26 111


Sende bekymringsmelding:

Privat melder

Offentlige instanser

Aktuelt