Lister barnevern består av 47 årsverk fordelt på 50 ansatte. Vi har følgende interne organisering: mottak, undersøkelsesteam, tiltaksteam, familieteam og omsorgsteam/ettervernsteam. Tiltaksteamet består av kontaktpersoner og Skolelos. Familieteamet består av miljøterapeuter. Begge teamene utfører mye av vårt endringsarbeid i familiene. Vi har også ettervernkonsulenter som i samarbeid med miljøarbeidere arbeider tett med ungdommen for å forberede dem best mulig på voksenlivet. Vi deltar i kjernegrupper for ungdommer, har et målrettet endringsfokus og jobber med tidlig innsats.

Lister barnevern jobber med fagutvikling og jobber aktivt for BEDRE TVERRFAGLIG INNSATS (BTI) med fokus på tidlig intervensjon, bedre samordnet tjenester og foreldreinvolvering.

Vi er en Mitt Liv-tjeneste og våre verdier er: Åpenhet, Samarbeid, Ydmykhet og Kjærlighet.

LEDELSE

Enhetsleder Bodil Waage Glomsheller, bogl@farsund.kommune.no, tlf. 48890785.

Nestleder Turid Urstad, tuur@farsund.kommune.no, tlf. 94506075.

Teamleder undersøkelse Janne Ohnstad, jaoh@farsund.kommune.no, tlf. 94512958.

Teamleder tiltak Berit Antonsen, bean@farsund.kommune.no, tlf. 41465204.

Teamleder omsorg Christina Kittelsen Bakke, chba@farsund.kommune.no, tlf. 94534049.

Teamleder familieteam Tone Ramsland, tone.ramsland@farsund.kommune.no, tlf. 47687168.

Ledelsesgruppa
Mottak

ADMINISTRASJON

Kontaktperson Belinda Skeime, belinda.skeime@farsund.kommune.no, tlf. 47607326.

Kontaktperson Anne Sølvi Tønnessen, asto@farsund.kommune.no, tlf. 91511585.

MOTTAK

Kontaktperson Lill Reidun Larsen, lrla@farsund.kommune.no, tlf. 91819738.

Kontaktperson Lene Frestad Eilertsen, lefr@farsund.kommune.no, tlf. 47453830.

UNDERSØKELSE

Kontaktperson Camilla Danielsen, camilla.danielsen@farsund.kommune.no, tlf. 90297438.

Kontaktperson Merethe W. Carlsen, mewi@farsund.kommune.no, tlf. 94511279.

Kontaktperson Anita Johannessen, anita.loland@farsund.kommune.no, tlf. 90781168.

Kontaktperson Roald Grønås, roald.gronas@farsund.kommune.no, tlf. 94522037.

Kontaktperson Lisa Sneldal Thoresen, lisa.sneldal.thoresen@farsund.kommune.no, tlf. 90968051.

Kontaktperson Ann Synøve Bakken Eftestøl, Ann.Synove.Bakken.Eftestol@farsund.kommune.no, tlf. 48143709.

TILTAKSTEAM

Kontaktperson Ellen Katrine Bjerkestrand, ellen.katrine.bjerkestrand@farsund.kommune.no, tlf. 95091291.

Kontaktperson Liv Siren Kristensen, liv.siren.kristensen@farsund.kommune.no, tlf. 94794563.

Kontaktperson Lene Huseby, lene.huseby@farsund.kommune.no, tlf. 47615831.

Kontaktperson Hege Stapnes, hege.stapnes@farsund.kommune.no, tlf. 47902042.

Kontaktperson Ingeborg Caspara Flokenes, ingeborg.caspara.flokenes@farsund.kommune.no, tlf. 95712648.

Kontaktperson Janne Refvik, janne.refvik@farsund.kommune.no, tlf. 95712649.

Kontaktperson Karl Arne Bjørnstøl, karl.arne.bjornstol@farsund.kommune.no, tlf. 47639768.

Kontaktperson Ramona Reiersen, rrr@farsund.kommune.no, tlf. 90097903.

Skolelos Catherine Svendsen, catherine.svendsen@farsund.kommune.no, tlf. 48211789.

Skolelos Stine Håland, stine.haegeland@farsund.kommune.no, tlf. 90706964.

OMSORGSTEAM

Fosterhjemsveileder Irmelin Petterson, irpe@farsund.kommune.no, tlf. 94514815.

Fosterhjemsveileder Camilla Erlandsen, camilla.erlandsen@farsund.kommune.no, tlf. 95712678.

Kontaktperson Anne Cathrine Støle Ween, acwe@farsund.kommune.no, tlf. 94522032.

Kontaktperson Kristin Fredriksen, kristin.fredriksen@farsund.kommune.no, tlf. 90766386.

Kontaktperson Gry Helene Rosenge, grro@farsund.kommune.no, tlf. 90970538.

Kontaktperson Kristine Andreassen, kristine.andreassen@farsund.kommune.no, tlf. 46893016.

Kontaktperson Siri Eitland, siei@farsund.kommune.no, tlf. 47662944.

Ettervernkonsulent Solveig Våge, sova@farsund.kommune.no, tlf. 90213934.

Ettervernkonsulent Marius Dubland Solli, marius.dubland.solli@farsund.kommune.no, tlf. 94510414.

Miljøarbeider Bente Jaastad, bente.jaastad@farsund.kommune.no, tlf. 94177249.

Miljøarbeider Asta Ore, asta.ore@farsund.kommune.no, tlf. 90279108.

Miljøarbeider Arild Egeland, arild.egeland@farsund.kommune.no, tlf. 46816968.

FAMILIETEAM

Miljøterapeut Kine Jeaneth Nygård Bjørnes, kine.jeaneth.nygard.bjornes@farsund.kommune.no, tlf. 46861480.

Miljøterapeut Tonje Ødelien, tood@farsund.kommune.no, tlf.  47453829.

Miljøterapeut May Britt Haave, may.britt.haave@farsund.kommune.no, tlf. 48279186.

Miljøterapeut Mette Holm Reistad, mette.holm.reistad@farsund.kommune.no, tlf. 48119547.

Miljøterapeut Anne Mirjam Persen, anne.mirjam.persen@farsund.kommune.no, tlf. 90168054.

PROSJEKT FOR BEDRE SAMHANDLING OG SAMARBEID FOR BARN OG UNGE I LISTERREGIONEN

Prosjektleder Mette Madsen, mette.madsen@farsund.kommune.no, tlf. 94502960.