Lister barnevern består av 40,2 årsverk fordelt på 45 ansatte. Vi har følgende interne organisering: mottak, undersøkelsesteam, tiltaksteam, familieteam og omsorgsteam. Tiltaksteamet består av kontaktpersoner og Skolelos. Familieteamet består av miljøterapeuter. Begge teamene utfører mye av vårt endringsarbeid i familiene. Vi har også ettervernkonsulenter som i samarbeid med miljøarbeidere arbeider tett med ungdommen for å forberede dem best mulig på voksenlivet. Vi deltar i kjernegrupper for ungdommer, har et målrettet endringsfokus og jobber med tidlig innsats.

Lister barnevern jobber med fagutvikling og jobber aktivt for BEDRE TVERRFAGLIG INNSATS (BTI) med fokus på tidlig intervensjon, bedre samordnet tjenester og foreldreinvolvering.

Vi er en Mitt Liv-tjeneste og våre verdier er: Åpenhet, Samarbeid, Ydmykhet og Kjærlighet.

LEDELSE

Enhetsleder Bodil Waage Glomsheller, bogl@farsund.kommune.no, tlf. 48890785.

Nestleder Turid Urstad, tuur@farsund.kommune.no, tlf. 94506075.

Teamleder undersøkelse Janne Ohnstad, jaoh@farsund.kommune.no, tlf. 94512958.

Teamleder tiltak Berit Antonsen, bean@farsund.kommune.no, tlf. 41465204.

Teamleder omsorg Tonje Brogeland, tobr@farsund.kommune.no, tlf. 97062737.

Teamleder familieteam Eli. V. Abrahamsen, evab@farsund.kommune.no, tlf. 94499944.

Ledelsesgruppa
Mottak

ADMINISTRASJON

Konsulent Sherin Andreassen, shea@farsund.kommune.no, tlf. 90282560.

Kontaktperson Anne Sølvi Tønnessen, asto@farsund.kommune.no, tlf. 91511585.

MOTTAK

Kontaktperson Lill Reidun Larsen, lrla@farsund.kommune.no, tlf. 91819738.

Kontaktperson Lene Frestad Eilertsen, lefr@farsund.kommune.no, tlf. 47453830.

UNDERSØKELSE

Kontaktperson Anette Hansen, aneh@farsund.kommune.no, tlf. 90228538.

Kontaktperson Siri Eitland, siei@farsund.kommune.no, tlf. 47662944.

Kontaktperson Lise Myrland Jerstad, limj@farsund.kommune.no, tlf. 94514113.

Kontaktperson Randi Berghøiden, rabe@farsund.kommune.no, tlf. 94510414.

Kontaktperson Marte Eltervåg Andersen, maea@farsund.kommune.no, tlf. 90294691.

Kontaktperson Camilla Danielsen, camilla.danielsen@farsund.kommune.no, tlf. 90297438.

Kontaktperson Merethe W. Carlsen, mewi@farsund.kommune.no, tlf. 94511279.

Kontaktperson Eirin S. Ringvold, eirin.s.ringvold@farsund.kommune.no, tlf. 94514816.

Kontaktperson Anita Johannessen, anita.loland@farsund.kommune.no, tlf. 90781168.

Kontaktperson Andrea Quint, andrea.quint@farsund.kommune.no, tlf. 94791168.

Undersøkelse

TILTAKSTEAM

Kontaktperson Linn Skogbakken, linn.skogbakken@farsund.kommune.no, tlf. 90874431.

Kontaktperson Ingrid Maria Berentsen, ingrid.maria.berentsen@farsund.kommune.no, tlf. 90834839.

Kontaktperson Liv Siren Kristensen, liv.siren.kristensen@farsund.kommune.no, tlf. 94794563.

Kontaktperson Hege Stapnes, hege.stapnes@farsund.kommune.no, tlf. 47902042.

Kontaktperson Ingeborg Caspara Flokenes, ingeborg.caspara.flokenes@farsund.kommune.no, tlf. 95712648.

Kontaktperson Tor Erik Pedersen, tor.erik.pedersen@farsund.kommune.no, tlf. 48218452.

Kontaktperson Janne Refvik, janne.refvik@farsund.kommune.no, tlf. 95712649.

Kontaktperson Kristin Fredriksen, kristin.fredriksen@farsund.kommune.no, tlf. 90766386.

Kontaktperson Karl Arne Bjørnstøl, karl.arne.bjornstol@farsund.kommune.no, tlf. 47639768.

Kontaktperson Ellen Katrine Bjerkestrand, ellen.katrine.bjerkestrand@farsund.kommune.no, tlf. 95091291.

Skolelos Catherine Svendsen, catherine.svendsen@farsund.kommune.no, tlf. 48211789.

Skolelos Stine Håland, stine.haegeland@farsund.kommune.no, tlf. 90706964.

OMSORGSTEAM

Kontaktperson Anne Cathrine Støle Ween, acwe@farsund.kommune.no, tlf. 94522032.

Kontaktperson Christina Kittelsen Bakke, chbk@farsund.kommune.no, tlf. 94534049.

Kontaktperson Irmelin Petterson, irpe@farsund.kommune.no, tlf. 94514815.

Kontaktperson Gry Helene Rosenge, grro@farsund.kommune.no, tlf. 90970538.

Kontaktperson Ida Van Kammen Gullestad, ivkg@farsund.kommnune.no, tlf. 48198173.

Ettervernkonsulent Kristin Opsahl, krop@farsund.kommune.no, tlf. 90968051.

Ettervernkonsulent Solveig Våge, sova@farsund.kommune.no, tlf. 90213934.

Miljøarbeider Bente Jaastad, bente.jaastad@farsund.kommune.no, tlf. 94177249.

Miljøarbeider Asta Ore, asta.ore@farsund.kommune.no, tlf. 90279108.

Miljøarbeider Arild Egeland, arild.egeland@farsund.kommune.no, tlf. 46816968.

Miljøarbeider Sondre S. Johannessen, sondre.spangberg.johannessen@farsund.kommune.no, tlf. 46828259.

FAMILIETEAM

Miljøterapeut Tone Ramsland, tone.ramsland@farsund.kommune.no, tlf. 47687168.

Miljøterapeut Janne Biribakken, janne.biribakken@farsund.kommune.no, tlf. 95712679.

Miljøterapeut Camilla Erlandsen, camilla.erlandsen@farsund.kommune.no, tlf. 95712678.

Miljøterapeut Tonje Ødelien, tood@farsund.kommune.no, tlf.  47453829.

Miljøterapeut Mette Holm Reistad, mette.holm.reistad@farsund.kommune.no, tlf. 48119547.

Miljøterapeut Anne Mirjam Persen, anne.mirjam.persen@farsund.kommune.no, tlf. 90168054.