Lister barnevern består av 40,2 årsverk fordelt på 45 ansatte. Vi har følgende interne organisering: mottak, undersøkelsesteam, tiltaksteam, familieteam og omsorgsteam. Tiltaksteamet består av kontaktpersoner og Skolelos. Familieteamet består av miljøterapeuter. Begge teamene utfører mye av vårt endringsarbeid i familiene. Vi har også ettervernkonsulenter som i samarbeid med miljøarbeidere arbeider tett med ungdommen for å forberede dem best mulig på voksenlivet. Vi deltar i kjernegrupper for ungdommer, har et målrettet endringsfokus og jobber med tidlig innsats.

Lister barnevern jobber med fagutvikling og jobber aktivt for BEDRE TVERRFAGLIG INNSATS (BTI) med fokus på tidlig intervensjon, bedre samordnet tjenester og foreldreinvolvering.

Vi er en Mitt Liv-tjeneste og våre verdier er: Åpenhet, Samarbeid, Ydmykhet og Kjærlighet.