Lister barnevern består av 47 årsverk fordelt på 50 ansatte. Vi har følgende interne organisering: mottak, kartlegging og oppfølging, familieteam og omsorg og ettervernsteam. Familieteamet består av miljøterapeuter og skolelos, som utfører mye av vårt endringsarbeid i familiene. Vi har også ettervernkonsulenter som i samarbeid med miljøarbeidere arbeider tett med ungdommen for å forberede dem best mulig på voksenlivet. Vi deltar i kjernegrupper for ungdommer, har et målrettet endringsfokus og jobber med tidlig innsats.

Lister barnevern jobber med fagutvikling og jobber aktivt for BEDRE TVERRFAGLIG INNSATS (BTI) med fokus på tidlig intervensjon, bedre samordnet tjenester og foreldreinvolvering.

Vi er en Mitt Liv-tjeneste og våre verdier er: Åpenhet, Samarbeid, Ydmykhet og Kjærlighet.

LEDELSE

Enhetsleder Bodil Waage Glomsheller, bogl@farsund.kommune.no, tlf. 48890785.

Avdelingsleder Mottak, kartlegging og oppfølging Janne Ohnstad, jaoh@farsund.kommune.no, tlf. 94512958.

Avdelingsleder Omsorg og ettervern Christina Kittelsen Bakke, chba@farsund.kommune.no, tlf. 41298086.

Avdelingsleder Familieteam Tone Ramsland, tone.ramsland@farsund.kommune.no, tlf. 47687168.

Ledelsesgruppa
Mottak

ADMINISTRASJON

Strategisk fagutvikler Mette Madsen, mette.madsen@farsund.kommune.no, tlf. 94502960.

Prosjektmedarbeider Ramona Rosseland Reiersen, rrr@farsund.kommune.no, tlf.94508461.

Kontaktperson Anne Sølvi Tønnessen, asto@farsund.kommune.no, tlf. 91511585.

Kontaktperson Belinda Skeime, belinda.skeime@farsund.kommune.no, tlf. 47607326.

MOTTAK, KARTLEGGING OG OPPFØLGNING

Mottak

Kontaktperson Lill Reidun Larsen, lrla@farsund.kommune.no, tlf. 91819738.

Kontaktperson Lene Frestad Eilertsen, lefr@farsund.kommune.no, tlf. 47453830.

Kontaktperson Anette Hansen, anette.hansen@farsund.kommune.no, tlf. 90228538.

Veileder

Merethe W. Carlsen, mewi@farsund.kommune.no, tlf. 94511279.

Kontaktpersoner

Kontaktperson Alice Hansen, alice.hansen@farsund.kommune.no, tlf. 48143709.

Kontaktperson Anahita Marlen Bajand Juvelid, anahita.marlen.bajand.juvelid@farsund.kommune.no, tlf. 47650690.

Kontaktperson Anita Johannessen, anita.loland@farsund.kommune.no, tlf. 90781168.

Kontaktperson Camilla Danielsen, camilla.danielsen@farsund.kommune.no, tlf. 90297438.

Kontaktperson Hege Hansson, hege.hansson@farsund.kommune.no, tlf. 47902042.

Kontaktperson Janne Refvik, janne.refvik@farsund.kommune.no, tlf. 95712649.

Kontaktperson Jeanett Henriksen Bilde, jeanett.henriksen.bilde@farsund.kommune.no, tlf. 48250517.

Kontaktperson Lisa Sneldal Thoresen, lisa.sneldal.thoresen@farsund.kommune.no, tlf. 90968051.

Kontaktperson Maj Tonje Fredbo, maj.tonje.fredbo@farsund.kommune.no, tlf. 90223524.

Kontaktperson Marita Helen Bjørheim, marita.helen.bjorheim@farsund.kommune.no, tlf. 90244189.

Kontaktperson Marte Eltervåg Andersen, maea@farsund.kommune.no, tlf. 90294691.

Kontaktperson Svandis Svansdottir, svandis.mariell.svansdottir@farsund.kommune.no, tlf. 90874431.

OMSORG OG ETTERVERN

Veiledere

Fosterhjemsveileder Irmelin Petterson, irpe@farsund.kommune.no, tlf. 94514815.

Fosterhjemsveileder Camilla Erlandsen, camilla.erlandsen@farsund.kommune.no, tlf. 95712678.

Kontaktpersoner

Kontaktperson Eirin Brekne Heimvoll, eirin.brekne.heimvoll@farsund.kommune.no. tlf. 90095382.

Kontaktperson Gry Helene Rosenge, grro@farsund.kommune.no, tlf. 90970538.

Kontaktperson Ida Van Kammen Gullestad, ivkg@farsund.kommune.no, tlf. 48198173.

Kontaktperson Kristine Andreassen, kristine.andreassen@farsund.kommune.no, tlf. 46893016.

Kontaktperson Linn Skogbakken, linn.skogbakken@farsund.kommune.no, tlf. 48279186.

Kontaktperson Siri Eitland, siei@farsund.kommune.no, tlf. 47662944.

Ettervernkonsulent Ingunn Marie Brekne, ingunn.marie.brekne@farsund.kommune.no, tlf. 48204537.

Ettervernkonsulent Kristin Fredriksen, kristin.fredriksen@farsund.kommune.no, tlf. 90766386.

Ettervernkonsulent Marius Dubland Solli, marius.dubland.solli@farsund.kommune.no, tlf. 94510414.

Ettervernkonsulent Solveig Våge, sova@farsund.kommune.no, tlf. 90213934.

Miljøarbeider Arild Egeland, arild.egeland@farsund.kommune.no, tlf. 90864113.

Miljøarbeider Asta Ore, asta.ore@farsund.kommune.no, tlf. 90279108.

Miljøarbeider Bente Jaastad, bente.jaastad@farsund.kommune.no, tlf. 94177249.

FAMILIETEAM

Veileder

Tonje Ødelien, tood@farsund.kommune.no, tlf.  47453829.

Kontaktpersoner

Miljøterapeut Anne Mirjam Persen, anne.mirjam.persen@farsund.kommune.no, tlf. 90168054.

Miljøterapeut Ellen Katrine Bjerkestrand, ellen.katrine.bjerkestrand@farsund.kommune.no, tlf. 95091291.

Miljøterapeut Gunhild Eftestøl, gunhild.eftestol@farsund.kommune.no, tlf. 47615831.

Miljøterapeut Kine Jeaneth Nygård Bjørnes, kine.jeaneth.nygard.bjornes@farsund.kommune.no, tlf. 46861480.

Miljøterapeut Mette Holm Reistad, mette.holm.reistad@farsund.kommune.no, tlf. 48119547.

Miljøterapeut Tina Dalene, tina.dalene@farsund.kommune.no, tlf. 48218452.

Miljøterapeut Trine Rakstang, trine.rakstang@farsund.kommune.no, tlf. 90834839.

Kontaktperson Karl Arne Bjørnstøl, karl.arne.bjornstol@farsund.kommune.no, tlf. 47639768.

PMTO terapeut Liv Siren Kristensen, liv.siren.kristensen@farsund.kommune.no, tlf. 94794563.

Skolelos Catherine Svendsen, catherine.svendsen@farsund.kommune.no, tlf. 48211789.

Skolelos Stine Håland, stine.haegeland@farsund.kommune.no, tlf. 45140929.