Felles forliksråd

Alle namsmenn og forliksråd i Agder er nå samlet under : Namsfogden i Agder.

Kontaktinformasjon for Namsfogden i Agder er : 
Telefon: 38 13 63 80. Epost : agder.namsfogd@politiet.no
Post : Namsfogden i Agder, Postboks 514 Lundsiden, 4605Kristiansand.