Kulturnettverket

Et interkommunalt samarbeid om kultur i regionen

Lister kulturnettverk er et samarbeidsorgan og møteplass for kultursjefene i kommunene i Lister. Kulturnettverket skal også være et rådgivende organ for rådmannsutvalget i Lister. Nettverket skal styrke samarbeidet og den konkrete samhandlingen innen kultur mellom de deltakende kommunene og andre samarbeidspartnere ved å:

  • Utvikle nettverket som en arena for kunnskaps- og erfaringsutveksling.
  • Identifisere samarbeidsområder og bidra til å øke robustheten innenfor kulturtjenester i Listerkommunene.
  • Møte nye krav og forventninger fra ulike nasjonale føringer på en offensiv og strukturert måte

Les rapporten

Den kulturelle Listerpakken

Samarbeidsavtale for Lister kulturnettverk

Medlemmer:
Kultursjef Flekkefjord: Thorstein Holgersen: 45 51 07 71. Send e-post.
Kultursjef Kvinesdal: Jan Schou: 91 89 46 40. Send e-post.
Kultursjef Lyngdal: Jan Seland: 40 41 4 610. Send e-post.
Kultursjef Farsund: Janne Kathrine Leithe: 46 92 79 05. Send e-post
Kultursjef Sirdal: Alf Sveinung Haughom: 41 45 75 87. Send e-post.