Ledernettverket

Ledernettverket er satt sammen av lederne i fagnettverkene og daglig leder av Lister interkommunale politiske råd. Ledernettverket samarbeider tett med rådmannsutvalget i Lister for å løfte frem saker som er viktige for utviklingen av Lister som region.


Henvendelser rettes til daglig leder i Lister interkommunale politiske råd