Ledernettverket

Ledernettverket er satt sammen av lederne i fagnettverkene og daglig leder i Listerrådet. Ledernettverket samarbeider tett med rådmannsutvalget i Lister for å løfte frem saker som er viktige for utviklingen av Lister som region.


Henvendelser rettes til daglig leder i Listerrådet.