Velkommen til Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Utdanningsdirektoratet beskriver PP-tjenesten slik på sine nettsider: "PP-tjenesten skal hjelpe skoler og barnehager med å legge til rette for barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud".

I henhold til barnehageloven, bidrar vi til at barn i barnehagealder med særlige behov, får tilrettelagt støtte. En viktig del av vår innsats for å gi alle barn en god og inkluderende start. Den nye opplæringsloven (trer i kraft 01.08.24) legger ytterligere vekt på PPTs rolle i skolen, ved å understreke betydningen av forebyggende arbeid og tidlig innsats. Vårt mål er å hjelpe til så hver elev får tilgang til en tilpasset undervisning og en meningsfylt tid i utdanningssystemet, uavhengig av eventuelle lærevansker eller andre utfordringer.

PPT bistår med veiledning, utredning og vurdering - i tett samarbeid med lærere, barnehagelærere, foreldre og andre fagpersoner. Sammen bidrar vi til å skape et støttende og effektivt læringsmiljø for våre barn og unge.

Lister PPT har følgende deltakerkommuner: Farsund (vertskommune), Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal.

Her finner du informasjon om:

Leter du etter noe mer spesifikt kan du rulle videre ned på nettsiden, her finner du kontaktinformasjon, "les mer" om aktuelle tema - eller mer om oss. Nederst finner du skjema og dokumenter.

Skjema og dokumenter

Telefon: 903 60 644

Telefonens åpningstider:
08.00-14.00
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Etter avtale kan du også treffe oss på vår besøksadresse: Torvet 3, 4550 Farsund

All post med sensitivt innhold (fødselsdato, etc), bes sendes til vår postadresse: Lister PPT, Pb. 100, 4552 Farsund
Ellers kan du også sende det trygt digitalt via eDialog (trykk her).

Ikke-sensitiv informasjon kan sendes til oss pr. epost: listerppt@farsund.kommune.no

Organisasjonsnummer: 979 352 557

LES MER