Nettsiden er under utvikling. Gå til www.listerppt.no for mer informasjon om Lister PPT.

PP-tjenesten er en rådgivende tjeneste for barnehage og skole. Våre oppgaver er å gi råd til skole og barnehage om hvilken tilrettelegging et barn trenger for å få en forsvarlig opplæring, samt å utrede vansker og kartlegge behov. Vårt fokus er å støtte barnehage og skole slik at de best mulig kan hjelpe barnet/eleven utfra et helhetlig og systemisk perspektiv.

Les om Lister PPT

Les om Logopedtjenesten

Skjema og dokumenter

38 38 20 00

listerppt@farsund.kommune.no

Postadresse:
Lister PPT, Postboks 100, 4552 Farsund

Avdelinger:
Farsund: Navbygget, Brogata 7, 4550 Farsund
Flekkefjord og Sirdal: Helsehuset, Elvegata 14, 4400 Flekkefjord
Lyngdal: Rådhuset, Prost Birkelandsgate 4, 4580 Lyngdal
Kvinesdal: Rådhuset, Nesgata 11, 4480 Kvinesdal

Org.nr: 919 220 562