Laget rundt barnet

Noen barn strever i møte med barnehagen eller skolen. Det er da viktig å vite at vi har et lag rundt barnet, et lag som vet at alle barn kan lære, som vet at det er systemet som må tilpasse seg barnet - ikke motsatt. Vi forsøker alltid å hjelpe barnet på et lavest mulig inngripende nivå, derfor har vi bidratt til å opprette pedagogisk team på alle barnehager og skoler i regionen. Vi ønsker å være tett på, en støtte til vekst både for den enkelte, og for barnehagen eller skolen som organisasjon. Sammen jobber vi for å legge til rette for en meningsfull hverdag for barna våre.

Noen ganger er det behov for å sjekke ut barnets forutsetninger for å ha et tilfredsstillende utbytte av tilbudet. Også her kan vi forsikre om at foresatte vil være involvert gjennom hele prosessen. God forvaltningsskikk handler blant annet om å legge til rette for at den som har foreldreansvaret, har et godt grunnlag for å fatte beslutninger ut fra barnet sine interesser og behov (jf. Lov om barn og foreldre § 30). Når det kommer til barnets individuelle rettigheter i barnehage/skole, kan du lese mer om dette i barnehageloven § 31, eller i opplæringsloven § 5-1.

Har du en uro, eller en bekymring for ditt barn - snakk med pedagogisk leder/lærer, eller se gjeldende handlingsveiledere for Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) i region Lister.

OBS: LENKENE UNDER ER UNDER UTVIKLING!

Behov for spesialpedagogisk hjelp - for barnehage og foreldre

Vurdering av tidlig eller utsatt skolestart  (oppll. § 2-1. Artikkel om interne rutiner)

Behov for spesialundervisning - for skole og foreldre

Skjema og dokumenter

Kontaktinformasjon:

Privat og offentlig post til Lister PPT, kan sendes digitalt via eDialog (trykk her), eller til vår postadresse:
Lister PPT, Postboks 100, 4552 Farsund

Informasjon som ikke er sensitiv (Dokumenter som inneholder fødselsdato må sendes som post) kan også sendes på mail:
listerppt@farsund.kommune.noØnsker du å snakke med oss, kan du gjerne også ringe oss via Farsund kommune sitt sentralbord (kl 09-15): 38 38 20 00
Etter avtale er det også mulig å treffe oss i Farsund, Flekkefjord, Lyngdal og Kvinesdal på følgende adresser:

Navbygget, Storgata 25, 4550 Farsund
Helsehuset, Elvegata 14, 4400 Flekkefjord
Rådhuset, Prost Birkelandsgate 4, 4580 Lyngdal
Rådhuset, Nesgata 11, 4480 Kvinesdal


Virksomhets-/bedriftsnummer: 979 352 557

Aktuelt