Velkommen til Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PPT spiller en nøkkelrolle i utdanningssystemet. Dedikert til å sikre at alle barn og unge, får et likeverdig tilbud i barnehage og skole. Med den nye opplæringsloven som trer i kraft 1. august 2024, forsterkes vårt engasjement for å identifisere og møte barn og unges behov så tidlig som mulig, både i barnehager og skoler.

I henhold til barnehageloven, sikrer vi at barn i barnehagealder med særlige behov får tilrettelagt støtte, en viktig del av vår innsats for å gi alle barn en god og inkluderende start. Den nye opplæringsloven legger ytterligere vekt på PPTs rolle i skolen, ved å understreke betydningen av forebyggende arbeid og tidlig innsats. Vårt mål er å sørge for at hver elev får tilgang til en tilpasset undervisning og en meningsfylt tid i utdanningssystemet, uavhengig av eventuelle lærevansker eller andre utfordringer.

Ved å arbeide tett på, sammen med lærere, barnehagelærere, foreldre og andre fagpersoner, bidrar PPT til å skape et støttende og effektivt læringsmiljø for alle barn og unge. Sammen streber vi etter å legge grunnlaget for livslang læring og utvikling.

Lister PPT har følgende deltakerkommuner: Farsund (vertskommune), Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal.

De fleste ønsker nå gjerne informasjon om:

Leter du etter noe mer spesifikt kan du rulle videre ned på nettsiden, her finner du kontaktinformasjon, "les mer" om aktuelle tema - eller mer om oss. Nederst finner du skjema og dokumenter.

Skjema og dokumenter

Vi er tilgjengelig på telefon i tidsrommet 08.00-14.00 mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Telefon: 903 60 644

Etter avtale kan du også treffe oss på vår besøksadresse: Torvet 3, 4550 Farsund

All post med sensitivt innhold (fødselsdato, etc), bes sendes til vår postadresse: Lister PPT, Pb. 100, 4552 Farsund
Ellers kan du også sende det trygt digitalt via eDialog (trykk her).

Ikke-sensitiv informasjon kan sendes til oss pr. epost: listerppt@farsund.kommune.no


Organisasjonsnummer: 979 352 557

LES MER