Laget rundt barnet

Noen barn strever i møte med barnehagen eller skolen. Det er da viktig å vite at vi har et lag rundt barnet, et lag som vet at alle barn kan lære, som vet at det er systemet som må tilpasse seg barnet - ikke motsatt. Vi forsøker alltid å hjelpe barnet på et lavest mulig inngripende nivå, derfor har vi bidratt til å opprette pedagogisk team på alle barnehager og skoler i regionen. Vi ønsker å være tett på, en støtte til vekst både for den enkelte, og for barnehagen eller skolen som organisasjon. Sammen jobber vi for å legge til rette for en meningsfull hverdag for barna våre.

Noen ganger er det behov for å sjekke ut barnets forutsetninger for å ha et tilfredsstillende utbytte av tilbudet. Også her kan vi forsikre om at foresatte vil være involvert gjennom hele prosessen. God forvaltningsskikk handler blant annet om å legge til rette for at den som har foreldreansvaret, har et godt grunnlag for å fatte beslutninger ut fra barnet sine interesser og behov (jf. Lov om barn og foreldre § 30). Når det kommer til barnets individuelle rettigheter i barnehage/skole, kan du lese mer om dette i barnehageloven § 31, eller i opplæringsloven § 5-1.

Har du en uro, eller en bekymring for ditt barn - snakk med pedagogisk leder/lærer, eller se gjeldende handlingsveiledere for Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) i region Lister.

Les om Lister PPT

Skjema og dokumenter

38 38 20 00

listerppt@farsund.kommune.no

Postadresse:
Lister PPT, Postboks 100, 4552 Farsund

Besøksadresser:
Farsund: Navbygget, Brogata 7, 4550 Farsund
Flekkefjord og Sirdal: Helsehuset, Elvegata 14, 4400 Flekkefjord
Lyngdal: Rådhuset, Prost Birkelandsgate 4, 4580 Lyngdal
Kvinesdal: Rådhuset, Nesgata 11, 4480 Kvinesdal

Org.nr: 919 220 562