Laget rundt barnet

Noen barn strever i møte med barnehagen eller skolen. Det er da viktig å vite at vi har et lag rundt barnet, et lag som vet at alle barn kan lære, som vet at det er systemet som må tilpasse seg barnet - ikke motsatt. Vi forsøker alltid å hjelpe barnet på et lavest mulig inngripende nivå, derfor har vi bidratt til å opprette pedagogisk team på alle barnehager og skoler i regionen. Vi ønsker å være tett på, en støtte til vekst både for den enkelte, og for barnehagen eller skolen som organisasjon. Sammen jobber vi for å legge til rette for en meningsfull hverdag for barna våre.

Noen ganger er det behov for å sjekke ut barnets forutsetninger for å ha et tilfredsstillende utbytte av tilbudet. Også her kan vi forsikre om at foresatte vil være involvert gjennom hele prosessen. God forvaltningsskikk handler blant annet om å legge til rette for at den som har foreldreansvaret, har et godt grunnlag for å fatte beslutninger ut fra barnet sine interesser og behov (jf. Lov om barn og foreldre § 30). Når det kommer til barnets individuelle rettigheter i barnehage/skole, kan du lese mer om dette i barnehageloven § 31, eller i opplæringsloven § 5-1.

Har du en uro, eller en bekymring for ditt barn - snakk med pedagogisk leder/lærer, eller se gjeldende handlingsveiledere for Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) i region Lister.

OBS: LENKENE UNDER ER UNDER UTVIKLING!

Behov for spesialpedagogisk hjelp - for barnehage og foreldre

Vurdering av tidlig eller utsatt skolestart  (oppll. § 2-1. Artikkel om interne rutiner)

Behov for spesialundervisning - for skole og foreldre

Skjema og dokumenter

Kontaktinformasjon:

Du kan ta kontakt med oss på flere måter. Har du brev/vedlegg du ønsker å sende til oss, kan det sendes digitalt og helt trygt via eDialog (trykk her). Ønsker du å sende det via post er vår postadresse:

Lister PPT, Postboks 100, 4552 Farsund


Ønsker du å snakke med oss, praktiske spørsmål, ønske om innsyn i sak, bekreftelse på dysleksi, eller lignende? Ring oss via Farsund kommune sittsentralbord (kl 09-15): 38 38 20 00


Tjenesten har også en egen epost som kan benyttes, men vær da oppmerksom så du ikke sender sensitive opplysninger her (du kan da benytte eDialog). Vår mailadresse er: listerppt@farsund.kommune.no


Etter avtale er det også mulig å benytte våre besøksadresser:

Farsund: Navbygget, Brogata 7, 4550 Farsund
Flekkefjord og Sirdal: Helsehuset, Elvegata 14, 4400 Flekkefjord
Lyngdal: Rådhuset, Prost Birkelandsgate 4, 4580 Lyngdal
Kvinesdal: Rådhuset, Nesgata 11, 4480 Kvinesdal


Org.nr: 919 220 562