Helsenettverk Lister

Helsenettverk Lister er et interkommunalt fagnettverk som skal styrke samarbeidet og den konkrete samhandlingen innen helse og velferd. Hovedformålet er å legge til rette for økt samarbeid innen helse og omsorg mellom kommunene, og mellom kommuner og helseforetak.

Helsenettverk Lister skal:

  • Utvikle nettverket som en arena for kunnskaps- og erfaringsutveksling.
  • Identifisere samarbeidsområder og bidra til å øke robustheten innen helse- og omsorgstjenestene i Listerkommunene.
  • Møte nye krav og forventninger fra ulike nasjonale føringer på en offensiv og strukturert måte.

Helsenettverk Lister har to fyrtårnssatsinger:

Les om e-helse og velferdsteknologi Agder

Samarbeidsavtale Helsenettverk Lister

Strategiplan Helsenettverk Lister

Kontaktperson:

Andreas Grimsby
Samhandlingskoordinator i Helsenettverk Lister
900 35 773
andreas.grimsby@kvinesdal.kommune.no

Aktuelt

Sørlandet sykehus overtar ledelsen av Helsefellesskapets Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)

Etter at kommunedirektør i Arendal, Inger Hegna har ledet Helsefelleskapets Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) i to år, overtar administrerende direktør ved Sørlandet sykehus HF stafettpinnen fra januar 2024. I SSU samarbeider kommunene på Agder og Sørlandet sykehus HF om å sikre kvalitet, bærekraft og likeverdige helsetjenester for Agders befolkning. - Vi har hatt en fin dynamikk i utvalget gjennom disse to årene, og vi setter krav til oss selv med å bli enda mer framoverlente og får raskere beslutninger. Agder står overfor store utfordringer på helseområdet som krever at dette samarbeidet blir en enda viktigere drivkraft for endringer og utvikling, sa Inger Hegna da hun takket av. Nina Mevold ser frem til å overta lederrollen for fellesskapet de neste årene. - De neste årene er det viktig å fortsette diskusjonen om regionutviklingen av Agder. At vi sammen har fått på plass en desentralisert medisinutdanning viser at vi er sterke og modige når vi samler kreftene mot et felles mål, sa hun blant annet da hun takket Inger Hegna for fin innsats gjennom de siste årene Leder av helsenettverket deltar inn i SSU for region lister sammen med samhandlingskoordinator som er med i arbeidsutvalget. Kommunene på agder skal overta ledelsen for de regionale samarbeidsmøtene, som her i Lister er en møtearena mellom kommunene i regionen og sykehuset i Flekkefjord.

Les merLes mer