Helsenettverk Lister

Helsenettverk Lister skal:

  • Utvikle nettverket som en arena for kunnskaps- og erfaringsutveksling.
  • Identifisere samarbeidsområder og bidra til å øke robustheten innen helse- og omsorgstjenestene i Listerkommunene.
  • Møte nye krav og forventninger fra ulike nasjonale føringer på en offensiv og strukturert måte.

Overordnede mål for Helsenettverk Lister:

  • Økt fokus på folkehelse og helsefremmende arbeid, særlig med tanke på å redusere levekårsutfordringer i Listerkommunene.
  • Sikre god kvalitet, godt koordinerte tjenester og helhetlige pasientforløp.
  • Sikre god kompetanse innen Listerkommunenes helse- og omsorgstjenester.
  • Helse- og omsorg som grunnlag for næringsutvikling, innovasjon og FoU-satsing.

Helsenettverk Lister har to fyrtårnssatsninger:

Kontaktperson:
Marie Solvik, samhandlingskoordinator i Helsenettverk Lister
Telefon:
959 08 916