Vi ble nødt til å utsette kurset til uke 31 og 33

Kurset er for deg som ønsker en endring i livet. Ei verktøykasse for brukermedvirkning: Øke selvtillit og selvbilde, trene på å sette grenser og respektere andres meninger, bli bevisst på egne ressurser, muligheter, rettigheter og plikter. Bevisstgjøring og ta ansvar for eget liv, lære metoder for hvordan du kan ta tilbake makt og kontroll over egen hverdag. Det er kursledere med egen -/pårørende erfaring som holder kurset fra Sagatun Brukerstyrte senter.

Kurset er fordelt på 2 samlinger á 2 dager : 3. og 4. august og 17.og 18. august 2021

påmelding snarest og innen 15.juni

Sted i Listerregionen