Lister Miljørettet Helsevern
 Kommunen skal i følge Folkehelseloven « føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen».

Dette kalles «miljørettet helsevern», som handler om å innrette samfunnet sånn at folk ikke blir utsatt for helseskade. Det gjelder blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Kommunens skal føre tilsyn med disse faktorene, slik som innemiljø, luftkvalitet, vann og vannforsyning, støy, omgivelseshygiene, forebygging av ulykker og skader.

Lister Miljørettet Helsevern er et samarbeid mellom Lister-kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal.

Skjema og dokumenter

Knut Ro Sørensen
904 70 462
Send e-post
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Les mer om Lister Miljørettet Helsevern