Lister Miljørettet Helsevern
Kommunen skal i følge Folkehelseloven «føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen».

Det fysiske miljøet som omgir oss er grunnleggende for helse, trivsel og livskvalitet. Miljørettet helsevern omfatter alt i vårt miljø som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Det kan være fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer. Miljørettet helsevern handler også om å fremme helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold. Ansvar og myndighet for fagområdet miljørettethelsevern er tillagt kommunen gjennom Folkehelseloven kap. 3.

Lister Miljørettet Helsevern er et samarbeid mellom Lister-kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal.

Skjema og dokumenter

Rådgiver:
Wijdan H. Ramadan
90 22 12 14
post@listermhv.no
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Les mer om Lister Miljørettet Helsevern

Aktuelt