Lister Miljørettet Helsevern
 Kommunen skal i følge Folkehelseloven « føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen».

Det fysiske miljøet som omgir oss er grunnleggende for helse, trivsel og livskvalitet. Miljørettet helsevern omfatter alt i vårt miljø som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Det kan være fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer. Miljørettet helsevern handler også om å fremme helse, trivsel og godesosiale og miljømessige forhold. Ansvar og myndighet for fagområdet miljørettethelsevern er tillagt kommunen gjennom Folkehelseloven kap. 3.

Lister Miljørettet Helsevern er et samarbeid mellom Lister-kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal

Skjema og dokumenter

Rådgiver:
Sebastien Miraglia Hille
90470462
Send e-post
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Les mer om Lister Miljørettet Helsevern

Aktuelt