Inneklima

De fleste av oss er inne 90 % av tiden. Derfor er innemiljøet og inneluften viktig.

Kvaliteten av uteluften betyr en del for inneklimaet, likevel er det i de fleste tilfeller forurensninger som kommer til inne som først og fremst bestemmer kvaliteten på inneluften. Viktige faktorer er blant annet kjemikalier, støv, innendørsaktiviteter, temperatur, fuktighet, renhold og ventilasjon.

Dårlig inneklima er et problem som kan ramme alle mennesker. Symptomene vil variere. Helseeffektene er ofte diffuse og vanlige, og kan ha andre årsaker enn inneklima.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet anbefalte faglige normer for inneklima, praktiske råd og oppdatert kunnskapsgrunnlag: Anbefalte faglige normer for inneklima (2015).

På Folkehelseinstituttets nettsider er det utarbeidet en egen temaportal om inneklima. Temasiden inneholder lettleselige råd og fakta om inneklima. Her kan du finne: