Kommunedirektørutvalget

Kommunedirektørutvalget består av kommunedirektørene i Listerkommunene.

Utvalget har som overordnet oppgave å bidra aktivt til å utvikle kommunesektoren faglig og administrativt.

Kommunedirektørutvalget (tidl. rådmannsutvalget) er et rådgivende organ for Lister interkommunale politiske råd og medvirker i behandlingen av aktuelle administrative og faglige saker gjennom utarbeidelse av uttalelser. Utvalget møtes hver måned. Møtene avklarer rene administrative regionsaker og søker å fremme politiske saker og problemstillinger for representantskapet i Lister interkommunale politiske råd.

Samarbeidsmodell
Samarbeidskompass

Kommunedirektører/rådmenn:
Farsund: Ståle Manneråk Kongsvik | stale.mannerak.kongsvik@farsund.kommune.no
Lyngdal: Kjell Olav Hæåk | kjell.olav.haeak@lyngdal.kommune.no
Hægebostad: Ivan Sagbakken | ivan.sagebakken@haegebostad.kommune.no
Kvinesdal: Jens Arild Johannessen | jens.arild.johannessen@kvinesdal.kommune.no
Sirdal: Aud Sunniva Fuhr | aud.sunniva.fuhr@sirdal.kommune.no
Flekkefjord: Bernhard Nilsen | bernhard.nilsen@flekkefjord.kommune.no