Personalnettverket

Lister personalnettverk er et samarbeid og møteplass for personalsjefene i kommunene i Lister. Personalnettverket er også et rådgivende organ for rådmannsutvalget i Lister.

Nettverket skal styrke samarbeidet og den konkrete samhandlingen innen HR mellom de deltakende kommunene og andre samarbeidspartnere ved å:

  • Utvikle nettverket som en arena for kunnskaps- og erfaringsutveksling.
  • Identifisere samarbeidsområder og bidra til å øke robustheten innenfor HR feltet i Listerkommunene.
  • Møte nye krav og forventninger fra ulike nasjonale føringer på en offensiv og strukturert måte

Samarbeidsavtale for Lister personalnettverk

Kontakt personalsjef i din kommune.