Referater og dokumenter

Her finner du referat og møtedokument fra Lister interkommunale politiske råd, representantskapet, kommunedirektørutvalget, samt andre dokument som er aktuelle for regionen.

Lister interkommunale
politiske råd

Kommunedirektørutvalget

Plandokument

Andre sentrale dokument