Økonominettverket

Et interkommunalt fagnettverk som består av økonomisjefene i Listerkommunene. Nettverket fungerer som en arena for utveksling av informasjon og idéer som regionen og de andre kommunene kan dra nytte av.


Kontakt økonomisjef i din kommune