Radon er en radioaktiv gass uten farge, lukt eller smak. Radon forekommer naturlig, men i varierende konsentrasjoner i berggrunn og jordsmonn. Radongass har liten evne til å binde seg til faste stoffer, og kan derfor komme ut i luften vi puster.

 

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste årsak til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking. Det er anslått at radon i boliger forårsaker om lag 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge. Risikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden. Det finnes ingen nedre terskelverdi for når radon gjør skade. Risikoen er høyest for de som aktivt røyker eller har røykt.

 

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i skoler og barnehager. Bare en radonmåling kan avsløre om en bygning har et radonproblem. 

 

Radonnivået bør være så lavt som praktisk mulig og alltid under200 Bq/m. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt.

 

Mer informasjon kan du finne på DSAs nettsider om radon.