Helseforetaket og kommunene veksler på å inneha ledervervet for Helsefellesskapet. Sørlandetsykehus HF (SSHF) har innehatt vervet de to siste årene. Nå er kommunene som overtar, og det ble det kommunedirektør i Arendal Harald Danielsen som trer inni denne rollen fra 2022.

Danielsen la i sin takketale til Mevold vekt på at Helsefellesskapet i Agderunder hennes ledelse har hatt en god utvikling, viktige prosesser er gjennomført og at langsiktige planer om forbedring og utvikling av helsetjenester til Agders befolkning er lagt.
- Ikke minst har det utviklet seg et godt forhold mellom partene som bygger på tillit til hverandre, sa han blant annet.

Danielsen takket også sekretariatet som sørger for fremdrift i de ulike prosjektene og aktivitetene som Helsefellesskapet initierer.
- Uten et profesjonelt sekretariat blir det lite aktivitet, mente han.