Dagen skal bidra med inspirasjon og ‘input’ i det forebyggende arbeidet for barn og unge. Målgruppen er arbeidsgruppene for oppvekstreformen og andre nøkkelpersoner som arbeider med barn og unges oppvekst- og levekår.