Helsenettverk Lister ønsker å være med og utvikle best mulig tjenester til personer med psykiske helseutfordringer og rusproblematikk i Lister.

Mennesker med psykiske helseutfordringer og rus og avhengighetsproblematikk har ofte sammensatte behov. I mange tilfeller trenger man oppfølging fra flere tjenesteytere, herunder fastleger, NAV, kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. I Lister er psykisk helse og rus tjenester samorganisert og samlokalisert. Kommunene har både lavterskel tilbud, samtalebehandling og vedtaksbaserte tjenester. Mer informasjon finner du på den enkelte kommunes hjemmeside og DPS Lister.

Fyrtårnet psykisk helse og rus har følgende prosjekter:

Samhandling gode overganger i perioden 2016-2020 fag og utviklingsarbeid, kompetanse og etablering av nettverk

Fact team Lister 2015-2019 som er i fast drift fra 2020. Ny samarbeidsavtale under arbeid for hele Agder

Individuell jobbstøtte (IPS team NAV Lister) 2020-2022

Lavterskel Nærbehandling rus som innbefatter kompetanse og behandling i Lister 2019-2022

Kompetanseutvikling som for eksempel: Vivat kurs, Kognitiv terapi, nettverksmøte med åpne samtaler, Feedback informerte tjenester, Rus og avhengighetsbehandlingskurs.

Følg  lenkene

Nyttig informasjon

Kontakt:
Bodil Bakkan Nielsen (tlf: 41 687 687)