Boken til Anonyme Alkoholikere (Storboka) blir levende i rusbehandling!

Dette kurset gir en grundig innføring i Storboka - en av verdens mest leste bøker. Den er grunnlaget for alle AA og NA grupper over hele verden, og bokas innhold har hjulpet svært mange til rusfrihet og frihet fra annen avhengighet.

Flere kommuner har hatt suksess med Storbok kurs og å innføre denne behandlingen i kommunene.

følg lenken for forskningen av den manualbaserte 12-trinssbehandlinger

Artikkel til Cochrane-studiet

Dette ni-dagers seminar kommer til å presentere AA’s 12-trinnsprogram som som kan anvendes på ulike avhengigheter fra et behandlingsperspektiv. 12-trinnsprogrammet blir forankret i deres bok ved å gå gjennom boken til Anonyme Alkoholiker- «Storboka»- fra forordet til førsteutgivelsen i 1939 og fremover til siste instruks. Denne boken har nå kommet oppi en utgivelse på 50 millioner eksemplarer. Derfor blir fokuset på de trekontekst trinnene, handlingstrinnene og den 4. dimensjon for å demonstrere hvordan fagpersoner og pasienter/klienter kan øke sin forståelse om hvordan man kan bruke AA’s 12-trinnsprogram og de ulike 12-trinns fellesskapene (AA, NA,OA, GA med flere) som en ressurs. Modellen er basert på Recovery Dynamics som er et manualbasert behandlingsprogram grunnet på hvordan man bruker Storboka i en behandlingskontekst. 

Den digitale undervisningen våren 2021 er på 8 dager og den 9 dagen er satt av til dialog. Kursdeltaker må følge kurset kontinuerlig. Påmeldte får en lenke til hver 2 dagers bolk. Seminaret blir holdt av dr. Philos. Guttorm Toverud som har jobbet med rusproblemer i over 30 år. Han har spesialisert seg på bruken av12-trinssprogrammet som en verdifull behandlingsmodell for ulike avhengigheter. Over 10,000 personer har nå hørt fra ham om hvordan man kan leve på livets premisser gjennom bruk av 12-trinnsprogrammet.

Kurset er godkjent som 24 timer vedlikeholds kurs for psykologspesialister, og 30 timer meritterende for sykepleiere/spesialsykepleiere/psykiatrisk sykepleie.

Alle kursdagene må følges fortløpende

kursdager er :

Vårens digitale kurs : Innføringskurs i 12 trinn etter Storboka:

uke 10 : 2 dager :9. og 10. marskursdager fra 08.30-12 og fra 13-15.30

uke 11: 2 dager : 15. og 16.mars kursdager fra 08.30 -12 og fra 13-15.30

uke 16 :2 dager :19. og 20.april kursdager fra 08.30 -12 og fra 13-15.30

uke 22: 2 dager : 31 mai og1.juni kursdager fra 08.30 -12 og 13-15.30

uke 22 1 dag : 2 juni diskusjon: Kun for fagpersoner

Vedlagt mer informasjon om kurset med flyer

merk at alle må ha Storboka tilgjengelig første kursdag

 Les mer hos Napha