Erfaringskonsulenten er en ny gruppe medarbeidere innen helse og omsorgstjenestene. Erfaringskonsulenten i den psykisk helse og rus tjenestene i Listerkommunene formidler viktige kjerneområder i deres hjelp som Håp, Identitet, Samhørighet, Mening med livet og Selvhevdelse. Disse kjerneområdene er oftest forbundet med begrepet recovery. Et begrep som brukes mer og mer både politisk, i helsesystemet og i helse og omsorgstjenestene. I Lister har vi ansatt erfaringskonsulent i Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal. I Fact team Lister har vi også ansatt en erfaringskonsulent eller også kalt brukerspesialist som er en likeverdig fagperson i teamet.