Vårt kommunale IPS team består av 3 jobbspesialister (Siv Irene Hommedal, Kristiane Svindland og Helene Birkeland).

Individuell jobbstøtte (IPS) er tett oppfølging for personer som har et sterkt ønske om jobb. IPS hjelper personer til å finne vanlig lønnet jobb og dermed oppnå en integrering i arbeidsliv og samfunn.

En viktig del av vår metode er å integrere psykisk helse og rus tjenester slik at man får en helhetlig oppfølging mot arbeid.

Sentrale punkter er: målet er ordinært arbeid, tilbudet baserer seg på jobbsøkers ønsker, fortløpende økonomisk rådgiving, hurtig arbeidsrettet oppfølging og oppfølging også etter jobbsøkers har begynt i arbeid.

Jobbspesialistene samarbeider med jobbsøker, arbeidsgiver, helsetjeneste og NAV.

Ønsker du å inkludere en ny medarbeider, eller ønsker du mer informasjon kontakt Siv Irene Hommedal siv.irene.hommedal@nav.no

mobil 95215123

Går du i behandling ved DPS Lister kan du ta kontakt med din behandler eller IPS team leder Ann Kristin Ågedal

ann.kristin.agedal@sshf.no

IPS NAV Lister er et 3 årig prosjekt i perioden 2020-2022 som inngår i Listersamarbeid ved Fyrtårn psykisk helse og rus. Prosjektet finansieres av NAV Lister og Helsedirektoratet.