Det er Farsund kommune som er avtalepartner for Lister-kommunene i TELMA-prosjektet. Andre deltakere er Kristiansand kommune og Risør kommune, SSHF og Universitetet i Agder.

Mål: utvikle gode pasientforløp for kronikere med oppfølging i egne hjem via avstands oppfølging.

Lister har tidligere vært med i U4H-prosjektet der pasienter med KOLS ble fulgt opp av Telemedisinsk sentral (TMS) i Farsund, Kristiansand og Risør. I TELMA-prosjektet skal pasienter med andre kroniske sykdommer også følges opp.

united4health4

Oppfølging av pasienter med KOLS i Lister er videreført og pasienter blir fulgt opp av TMS i Farsund. Pasientene svarer på 6 daglige spørsmål, måler O2-metning og puls. Registreringene/målingene sendes via nettbrett til TMS som vurderer opplysningene og iverksetter aktuelle tiltak og behandlinger i henhold til prosedyre.

TMS gir trygghet for pasienten og gir mulighet for raskt å oppdage og behandle forverring av sykdom. Oppfølgingen bidrar også til økt mestring av egen sykdom. Oppfølgingen skjer på dagtid mellom kl. 08.00-15.00 (mandag-fredag). Utenom sentralens åpningstid kontaktes legevakt, ev 113 ved akutt behov for hjelp.

Inklusjon skjer ved at sykehus, fastlege eller kommune informerer om tjenesten. Hjemkommunenen vurderer pasientens behov for tjenesten.

Prosjektet TELMA er finansiert av Norges forskningsråd (NFR).

Les mer om TELMA-prosjektet på telma.no

Kontaktperson: Camilla Gabrielsen.

Telefon: 938 39 496/38 38 23 63