Utdanningsdirektoratet (udir) om Kompetanseløftet for "Spesialpedagogikk og inkluderende praksis".

RVTS Sør om "Hva er kompetanse".