Logopedisk hjelp innebærer tiltak og støtte for å forbedre kommunikasjonsferdigheter hos personer som har vansker med språk, tale, stemme, svelging eller hørsel. Denne hjelpen kan variere betydelig basert på den enkeltes behov og underliggende årsak til vanskene.

Behandling:

Behandling innen logopedi fokuserer på direkte logopedisk hjelp for å forbedre eller gjenopprette funksjoner relatert til kommunikasjon og svelgevansker. Denne typen behandling er ofte relatert til medisinske eller nevrologiske tilstander, som ettervirkninger av slag, stemmevansker, stamming, utviklingsforstyrrelser som autisme, eller genetiske tilstander som Downs syndrom.

Behandlingen blir dekket fullt ut hvis logopeden har mønsteravtale med HELFO (helseøkonomiforvaltningen) og at det foreligger medisinsk diagnose etter henvisning fra lege.

Behandlingen kan inkludere øvelser for artikulasjon, språkstimulering, stemmetrening og teknikker for å forbedre svelgfunksjonen.

Opplæring:

Logopedisk hjelp knyttet til opplæring fokuserer mer på pedagogiske aspekter og er rettet mot å støtte barns og unges språk og kommunikasjonsutvikling i en utdanningskontekst. Denne hjelpen kan knyttes til lærevansker, språkforstyrrelser, eller talevansker som ikke nødvendigvis har medisinsk årsak. Flere av våre deltakerkommuner (Farsund, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal) koordinerer denne typen støtte via Lister PPT. Tiltakene kan inkludere tilpasninger i lek og læringsmiljø, spesialpedagogisk tiltak, og veiledning til fagpersoner i barnehagen og skolen samt foreldre om hvordan de best kan støtte barnets språkutvikling.