Alle PP-tjenester har av opplæringsloven et oppdrag om å "hjelpe til med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling slik at opplæringstilbodet blir så inkluderande og godt tilrettelagt som mogleg". Alle skoler og barnehager i regionen har pedagogiske team, hvor vi inngår med faste rådgivere (besøksansvarlig). Dersom det meldes inn behov for kompetanseutvikling og/eller organisasjonsutvikling, så vil våre rådgivere følge opp enten direkte, eller gjennom tjenesten.

Enkelte behov kan følges opp gjennom å koble den aktuelle skole/barnehage eller pedagogisk team til eksempelvis kompetansepakker. Under følger aktuelle lenker knyttet til tematikk:

Barnets beste: Barneombudet har lagd e-læringskurs for alle som jobber i offentlig forvaltning på tema "barnets beste" og "barns rett til å bli hørt". Lenke: https://www.barneombudet.no/e-kurs

Matematikk: Matematikksenteret og Statped har utviklet ressurser for lærere og ansatte i PPT for å utvikle og styrke kompetanse og samarbeid om elever som har behov for ekstra støtte i matematikk. Lenke: https://www.matematikksenteret.no/kompetanseutvikling/kompetansepakkene-matematikkvansker-og-tilpasset-oppl%C3%A6ring