Lister interkommunale politiske råd er et samarbeids- og interesseorgan for de deltakende kommunene.

Rådet er et politisk og administrativt samarbeids- og interesseorgan for kommunene i Lister. Det skal ivareta regionens og kommunens interesser overfor fylke, stat og andre organer på region, fylkes og/eller riksplan. De skal ta opp og forsøke å løse spørsmål og oppgaver sammen med representantskapet.

Lister interkommunale politiske råds leder er Arnt Abrahamsen, ordfører i Farsund.

Svein Vangen er daglige leder. Daglig leder har et koordineringsansvar for Listersamarbeidet, og har sekretæransvaret for møtene i rådmannsutvalget og representantskapet.

Samarbeidsavtale Lister interkommunale politiske råd

Leder:
Arnt Abrahamsen, ordfører i Farsund. Telefon: 906 431 88
Daglig leder:
Svein Vangen. Telefon: 951 40 560. Besøksadresse: Stasjonsgata 26, 4580 Lyngdal.
Folkehelsekoordinator i 20% stilling: Linn Gyland. 911 15 945
Prosjektmedarbeider kommunikasjonsstrategi: Kamilla Kvåle. 959 22 488. kamk@lister.no

Arnt Abrahamsen
Svein Vangen