Ettervern er viktig for at ungdommen skal bli en trygg og selvstendig voksen. Noen barn kan ha lite erfaring med å orientere seg i samfunnet, gjøre selvstendige vurderinger, ta egne valg og å sette gode grenser for seg selv. Mange vil derfor trenge tid i trygge, gode og stabile omgivelser for å utvikle selvstendighet. At barnet har trygge omsorgspersoner over lengre tid, er også viktig for at barnet skal kunne etablere nye relasjoner. Ettervern gir muligheten til å opprettholde tiltak som kan gi denne tryggheten, for eksempel gjennom langvarig plassering i fosterhjem/institusjon og/eller kontakt med gode, stabile voksne.

Slike tiltak kan også forebygge at den unge ved myndighetsalder setter hensynet til sin egen sikkerhet til side og flytter hjem. Enten fordi den unge opplever å ikke kunne klare seg på egenhånd, fordi familien pressen den unge til det eller fordi den unge føler seg alene og uten noen nære omsorgspersoner. Barneverntjenesten skal i god tid før den unge fyller 18 år gi informasjon om muligheten for ettervern, og kartlegge hva hun eller han ønsker. Barneverntjenesten må i samarbeid med den unge vurdere om plasseringen eller andre tiltak skal opprettholdes etter fylte 18 år, og/eller om den unge skal motta andre hjelpetiltak.

Dersom tiltaket opphører når barnet fyller 18 år eller søknaden om ettervern blir avslått, skal dette bli regnet som enkeltvedtak og skal bli begrunnet ut fra hensynet til barnets beste. Noen ungdommer ønsker å klare seg på egenhånd og sier derfor nei til ettervern. Ungdommen kan ha et håp om at situasjonen skal bli bedre ved at de flytter hjem igjen. Ungdommer som avslår tilbud om ettervern, bør få informasjon om at de kan ombestemme seg. Barneverntjenesten skal også, et år etter at tiltakene er avsluttet, kontakte den unge for å høre om vedkommende likevel ønsker å motta tiltak fra barneverntjenesten.

Ta gjerne en prat med vår ettervernkonsulent:

Solveig Eikeland Våge tlf.: 902 13 934.

Link til barnevernproffene.