En erfaringsformidler er en person som på bakgrunn av egen erfaring gjennom sin kontakt med barnevernet, formidler sider av denne erfaringen til barnevernet og andre relevante personer for å bedre samhandlingen mellom barnevernet og foreldrene.

Vi trenger flere erfaringsformidlere. Har du vært i kontakt eller er i kontakt med barnevernet og ønsker å bidra med dine erfaringer? Da vil vi gjerne høre fra deg.

Som erfaringsformidler blir du en del av et fellesskap hvor man møtes jevnlig for å spise og diskutere aktuelle tema. Typiske arbeidsoppgaver man vil komme bort i er:

• Komme med ønsker, råd og generelle innspill til barnevernets planarbeid

• Ha samtaler og samarbeidsmøter med ansatte i barnevernet om konkrete tema

• Motta forespørsler om å delta i utvalg

• Være en del av nyansattopplæring

• Bli invitert til å holde korte foredrag om aktuelle tema for personer ansatt i barnevernet, men også andre relevante personer

• Bidra med egen erfaring til andre familier som trenger noen å støtte seg på eller spørre om råd

For å være en erfaringsformilder forventes det at man har selvinnsikt, og dermed greier å tenke over hvordan egne handlinger påvirker andre. Det er ikke et krav at man skal være enig i barnevernets vurderinger, men det er et klart krav at det velges en tilnærming i dialogen med barnevernet som medfører at de ønsker å lytte. Kritikk for kritikkens skyld er ikke noe en erfaringsformidler driver med. Konstruktiv kritikk, og positive tilbakemeldinger er kjennetegn på en god erfaringsformidler.

Erfaringsformidling kan være en tøff øvelse, og derfor er det viktig at man har bearbeidet sin egen historie og opplevelser med barnevernet. Det forventes at man evner å løfte seg litt ut av egen sak for å kunne se andre perspektiver enn bare sitt eget.

En erfaringsformidlers mål er å arbeide for en kunnskaps, - og erfaringsbasert endring i barnevernet.

Alle som melder sin interesse vil bli kontaktet for videre samtaler rundt en potensiell deltakelse som erfaringsformidler.

Vi trenger flere erfaringsformidlere. Har du vært i kontakt eller er i kontakt med barnevernet og ønsker å bidra med dine erfaringer? Da vil vi gjerne høre fra deg.

Ta kontakt med leder Kjell Tore Valstad på:

Epost: ktv@farsund.kommune.no

Telefon: 92 20 78 81

Kjell Tore Valstad

Leder

Erfaringsformidlerne i Lister Barnevern