Barn beskriver at måten barnevernarbeidere ser på dem har stor betydning for hvordan de opplever møtet med barnevernet og den hjelpen de får. Hvis barnet opplever at barnevernet tar dem på alvor, møter dem som verdifulle individer og bruker den kunnskapen de har om eget liv, vil det ha avgjørende betydning for om barnet vil ta imot hjelp og hvordan hjelpen oppleves.

 

I Mitt Liv-tjenester skal barn og unge oppleve at barnevernet har et felles barnesyn:

Barn og unge har mye kunnskap om livet sitt
De er like mye verdt som voksne
De trenger kjærlighet og må bli trodd på og tatt på alvor

 

Hvordan må barnevernarbeidere være for at barn og foreldre skal kjenne seg trygge nok til å fortelle hvordan virkeligheten kjennes for dem? Hvordan kan de møte barn og foreldre som forteller noe vondt eller strevsomt? Og hvordan kan barnevernarbeidere klokt samarbeide med barn og foreldre? Det er viktig at barnevernarbeiderne samler seg rundt noen verdier som blir del av grunnmuren for tjenestens arbeid. Dette er verdier barnevernarbeidere da viser fram i møte med barn, familier og samarbeidspartnere.

 

Verdiene i alle MITT LIV-arbeidene er:

Åpenhet, ydmykhet, kjærlighet og samarbeid.

Les mer her: https://www.forandringsfabrikken.no/mittliv