Ingen er viktigere for deg enn dine barn. Alle foreldre drømmer om å gi sine et best mulig utgangspunkt for livet når de engang skal klare seg selv. Men veien dit kan være lang. Det kan være krevende å være forelder, og til tider også ensomt. De fleste møter tidvis seg selv i døren, og sier eller gjør ting som ikke passer med den drømmen en hadde om hvordan foreldre bør være.

Dette kurset hjelper deg til å bli bedre til å forstå barnet ditt, på godt og vondt, og gir deg verktøyene du trenger for å øyeblikkelig bli bedre til å glede deg over de gode, og håndtere de vanskelige situasjonene. Mange foreldre synes det er utfordrende å gi barna sine trygghet og god oppvekst. Kurset kan også bidra til et godt samspill mellom deg og barna dine.

I kurset snakker vi om:

  • Trygghetssirkelen. Trygghetssirkelen hjelper oss til å se hvilke behov barna har for foreldrenes støtte både når de utforsker verden og når de opplever vanskelige følelser.
  • "Være sammen" i trygghetssirkelen. Barn lærer og utvikler seg i samspill med foreldre. Samspillet er grunnleggende for hvordan barn utvikler trygg tilknytning følelsesmessig.
  • Veien til trygghet. Din tilgjengelighet som forelder påvirker ditt barns måte å formidle følelser og behov.
  • Vanskelige situasjoner. Vi vil gi dere foreldre noen redskaper til samspill mellom dere og barna når situasjonen kommer ut av kontroll. Vi ser på balansen mellom det å være tydelig og samtidig være en god forelder.
  • Foreldrenes egne erfaringer. Noen ganger har vi voksne erfaringer fra egen fortid som gjør at reaksjoner i nåtid kan bli "større" enn nødvendig. Vi vil gi dere noen redskaper til hvordan dere kan håndtere dette.

Vil du vite mer: https://www.folkom.no/a-vaere-forelder