COS - Circle of Security

Ingen er viktigere for deg enn dine barn. Alle foreldre drømmer om å gi sine et best mulig utgangspunkt for livet når de engang skal klare seg selv. Men veien dit kan være lang. Det kan være krevende å være forelder, og til tider også ensomt. De fleste møter tidvis seg selv i døren, og sier eller gjør ting som ikke passer med den drømmen en hadde om hvordan foreldre bør være.

Dette kurset hjelper deg til å bli bedre til å forstå barnet ditt, på godt og vondt, og gir deg verktøyene du trenger for å øyeblikkelig bli bedre til å glede deg over de gode, og håndtere de vanskelige situasjonene. Mange foreldre synes det er utfordrende å gi barna sine trygghet og god oppvekst. Kurset kan også bidra til et godt samspill mellom deg og barna dine.

I kurset snakker vi om:

  • Trygghetssirkelen. Trygghetssirkelen hjelper oss til å se hvilke behov barna har for foreldrenes støtte både når de utforsker verden og når de opplever vanskelige følelser.
  • "Være sammen" i trygghetssirkelen. Barn lærer og utvikler seg i samspill med foreldre. Samspillet er grunnleggende for hvordan barn utvikler trygg tilknytning følelsesmessig.
  • Veien til trygghet. Din tilgjengelighet som forelder påvirker ditt barns måte å formidle følelser og behov.
  • Vanskelige situasjoner. Vi vil gi dere foreldre noen redskaper til samspill mellom dere og barna når situasjonen kommer ut av kontroll. Vi ser på balansen mellom det å være tydelig og samtidig være en god forelder.
  • Foreldrenes egne erfaringer. Noen ganger har vi voksne erfaringer fra egen fortid som gjør at reaksjoner i nåtid kan bli "større" enn nødvendig. Vi vil gi dere noen redskaper til hvordan dere kan håndtere dette.

Vil du vite mer: https://www.folkom.no/a-vaere-forelder

ICDP - International Child Development Programme

ICDP er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse. Lister barnevern tilbyr dette hjelpetiltaket.

Nyere forskning viser at barnets samspill med sine nærmeste omsorgsgivere er avgjørende for barnets helhetlige utvikling. ICDP har som sin grunntanke at den beste måten å hjelpe et barn på, er å hjelpe barnets omsorgsperson(er), og at den mest virkningsfulle strategien er å støtte og bevisstgjøre barnets stabile omsorgsnettverk. ICDP setter eksisterende forskning om barn og barns utvikling i system. Programmet har enkle hjelpemidler for å bevisstgjøre omsorgspersoner på viktigheten av godt samspill med sitt barn for å sikre barnet en sunn følelsesmessig og mental utvikling.

 

ICDP ble utviklet av professor Karsten Hundeide og professor Henning Rye ved Universitetet i Oslo. ICDP er anerkjent og benyttet av bl.a. UNICEF og WHO. ICDP brukes blant annet i Argentina, Colombia, El Salvador, Guatemala, India, Israel, Mosambik, Norge, Paraguay, Russland, Sør-Afrika, Tanzania og Ukraina.

Les mer her: https://www.icdp.no/