I de ti årene har vi jobbet med formål som:

  • Skape en god barneverntjeneste som gir samme kvalitet til alle innbyggere i regionen.
  • Etablere et større og mer robust fagmiljø.
  • Bidra til å styrke den totale kompetansen.
  • Sikre forsvarlighet, habilitet og rettssikkerhet.
  • Være en åpen, tilgjengelig og stabil tjeneste.

Vi må hele tiden jobbe for å opprettholde, forbedre og videreutvikle oss i tråd med formålet. Kravene til innhold og kvalitet i jobben blir stadig utvidet. Det fører til at vi har fokus på kompetanse, forsvarlighet, utvikling og det å hele tiden bli bedre. Tilbakemeldingene fra samarbeidspartnere reflekterer både troen på vår kompetanse og viktigheten av vårt arbeid, men de ønsker enda mer informasjon. 

Enhetsleder Bodil Waage Glomsheller

Da Lister barnevern ble etablert var vi rundt 20 ansatte. Nesten 50% av de er her enda:

Janne Ohnstad, Anne Cathrine Støle Ween, Tonje Ødelien, Tonje Brogeland, Anne Sølvi Tønnessen, Randi Berghøiden, Lene Frestad Eilertsen og Lill Reidun L. Grindland. Turid Urstad var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Bidraget hver og enkelt ansatt gir hver dag i forhold til arbeidsmiljø, det å se hverandre og arbeidsinnsats er viktig. Vi har stor spredning i både utdannelsesbakgrunn, personlighet, alder og hvilken fase vi er i livet. Felles for alle er at vi har et stor engasjement for jobben, arbeidsmiljøet og det å hele tida ta grep for å bli best mulig. Vi jobber for at barnevernet oppleves trygt og nyttig for barn, og at de får mulighet til å si sin mening og å bli tatt på alvor.