LFB er en medlems- og interesseorganisasjon som jobber for å bedre barn og unges rettigheter i møte med barnevernet, samt for å endre stereotype holdninger til barnevernet og barnevernsbarn.

 

LFB ble stiftet 21. februar i 1997 etter stort engasjement fra ungdommer som ønsket å bruke sine erfaringer fra barnevernet til noe konstruktivt. Som organisasjon er de opptatt av å ta barn og unges opplevelser på alvor, og forvalte disse erfaringene på en måte som fører til et bedre og mer hensiktsmessig barnevern. For å være medlem i LFB må man selv ha eller ha hatt tiltak fra barneverntjenesten.

 

LFB har vært en sterk pådriver for ettervern, brukermedvirkning og brukerinvolvering i dagens barnevern. I dag er de fortsatt en sterk samfunnsaktør som blir lyttet til av de som bestemmer, og fundamentet er den erfaringskunnskapen de kan bidra med. De er opptatte av at barnevernsbarn har en samlingsplass hvor de kan føle tilhørighet, fellesskap og trygghet. Dette er viktig for alle ungdommer, men spesielt for barnevernsbarn som i mange sammenhenger opplever både skam og skyld knyttet til bakgrunn og andre faktorer.

 

Erfaringskonsulenter

Som barnevernsbarnas interesseorganisasjon peker de på utfordringer i barnevernet, og kommer med forslag til bedring. For at de skal kunne gjør det, trenger de mennesker som kan representere organisasjonen. De kurser derfor erfaringskonsulenter slik at de kan ta med barnevernsbarnas stemme inn til de stedene der tjenesteutvikling skjer. Alle som er medlem og har lyst til å være med å utvikle barnevernet kan søke om å bli erfaringskonsulent. Det krever mot og styrke å være erfaringskonsulent. Du må ha et avklart forhold til deg selv og det du har gått gjennom, og du må kjenne deg trygg på at du kan representere flere enn deg selv. Erfaringskonsulenter må reflektere over egne verdier og holdninger, og du må bruke den kunnskapen du har i tråd med hva LFB står for. Som erfaringskonsulent får du ta i bruk erfaringene dine på en måte som er nyttig for flere enn deg selv, og du får en mulighet til å være med å forbedre barnevernet. I LFB finner du et fellesskap med andre som har liknende opplevelser som deg selv, og ved å bidra til at organisasjonen vokser er du med på å gi barnevernsbarna en sterkere stemme.

Les mer på nettsiden til LFB eller følg dem på Facebook.