Sammen med de andre pilotkommunene i Statens Hus prosjektet besøkte leder for Listersamarbeidet, Svein Vangen og prosjektleder for Statens Hus i Lyngdal, Ann Karin Fuglestad, Orkland kommune. Tilstede var også representanter fra KDD; Oxford Research og statlige etater som politiet, skatt, NAV og bufdir. Orkland kommune presenterte sine to hovedprosjekter i regi av Statens Hus prosjektet: Utenforskapsprogrammet og Scenario Orkland. Det ble en spennende samling for å utveksle erfaringer og få inspirasjon til siste del av prosjektperioden.

Siste del av samlingen la vekt på pilotenes arbeid fremover rettet mot resultater. Hvilke grep i den lokale piloten er mest lovende for å realisere lokale og nasjonale mål? Hva er nødvendig for å avklare videreføring, og hva er planen for at dette avklares?

Neste og siste studietur for pilotene er planlagt til Narvik i løpet av tidlig høst 2024.