Aktiviteten er på topp i Statens Hus - RegionLab Lister. Et av tiltakene i prosjektet er å skape tettere samarbeid med relevante aktører. I den anledning gjennomfører vi felles fagsamlinger for alle interesserte!

Først har vi en felles lunsj for så å ha en faglig samling. Alt er gratis og varer 1 time hver gang. Målet med denne fagsamlingen er å kunne øke omfanget, styrke og samle kompetansemiljø i Lister, og bli bedre kjent på tvers ulike miljø og fagretninger.

Praktisk informasjon:

 • Samlingene vil bli arrangert i fellesområde i RegionLab Lister i 3. etasje
 • Påmeldingsskjema vil bli sendt ut før hver samling og med 30 plasser til hver samling så kan det fort bli fullt!
 • Møtene er lagt opp i et års hjul med siste samling i desember, til neste år vil vi forsette med mer konkrete tema.

Program høst 23:

Lister Næringsforening

Lister næringsforenings overordnede mål er å øke verdiskapingen i Lister-regionen gjennom et sterkt fellesskap. Foreningen skal jobbe for deling av kunnskap og være et bindeledd mellom det private næringsliv og det offentlige i Lister-regionen. Visjonen er at Lister skal være en attraktiv bo -og næringsregion med et næringsliv som preges av utvikling og vekst.

 • 19. oktober
 • 11.30-12.30

Les mer på hjemmeside

Lister Kompetanse

Lister Kompetanse tilbyr utdanning på universitets-, høgskole- og fagskolenivå til Listerregionen.

 • 02. november
 • 11.30-12.30

Les mer på hjemmeside

Vannområdekoordinator

 • 23. november
 • 11.30-12.30

Innakva LAB

 • 14. desember
 • 11.30-12.30

Les mer på hjemmeside

Ønsker du mer informasjon eller å motta invitasjon til samlingene, kan du ta kontakt på epost: annkarin@statenshus.no