Statens hus er et pilotprosjekt fra Kommunal- og Distriktsdepartementet. Prosjektet skal prøve ut et forsterket samarbeid mellom offentlige aktører i regionen på tvers av forvaltningsnivå. Lyngdal er utvalgt som en av fire nasjonale pilotprosjekter. Tanken og målet er at gjennom dette målrettede samarbeidet på tvers av forvaltningsnivå, så skal det oppstå ny kunnskap som igjen skal komme Lister som region til gode.

I Lyngdal etablerer vi et kontorfellesskap som skal være preget av samarbeid, kreativitet og innovasjon. Her ser vi på en ny og fremtidsrettet måte å organisere samarbeidet i offentlig sektor på, et slags «Co-Works» for offentlig ansatte. Her skal man kunne jobbe hvor som helst innenfor det offentlige, uavhengig av etat, forvaltningsnivå eller geografi, men være bosatt i Lister og samtidig være del av et høyt kompetent fagmiljø gjennom dette kontorfellesskapet.

Sist, men ikke minst, så skal vi gå i gang med å se på konkrete tema som vi vil bygge et kompetanseklyngesamarbeid rundt, igjen på tvers av forvaltningsnivå, og et av disse temaene er utdanning. I den anledninger det helt naturlig at Statens hus og Lister Kompetanse samarbeider tett om dette i tiden fremover, med mål om å øke kompetansen om utdanning, ha mer tilstedeværelse i regionen fra ulike instanser innenfor utdanningsfeltet og utvikle nye gode og robuste samarbeider i tiden fremover.

Studiesenteret Lister Kompetanse tilbyr desentraliserte studier på universitets-, høyskole- og fagskolenivå i Listerregionen.  Selskapet er i sterk vekst, og utvider nå staben fra to til fire ansatte. I den forbindelse har de behov for mer kontorplass og signerer nå leieavtale for kontor til sine to nye medarbeidere. Dermed får Liz Hege Moi Thele som er ansatt som prosjektleder for desentralisert vernepleie i 2023 og Aud Marit Dahle Steinbru som er ansatt som prosjektmedarbeider på sosiale medier bli de første som flytter inn i de nyoppussede og flotte kontorene i Statens Hus. I tillegg til kontorfasiliteter har det blitt oppgradert møterom, og ikke minst fellesarealer som er tilrettelagt for mingling og gruppesamtaler.

Etableringen av Statens hus i Postgården er et prosjekt Lister Kompetanse ser stor nytte av.  Synergi-effekten av å samle flere kompetansebedrifter under samme tak er stor, og man kan se for seg et tettere samarbeid i ulike former for utviklingsarbeid.

Studiesenteret har mange studenter «på huset» og bruker multimedierommet og grupperom både på dag- og kveldstid, både til undervisning og kollokviearbeid.  

Lister Kompetanse gleder seg til at flere skal bruke Statenshus over kortere eller lengre tidsrom. Lunsjbordet er en hyggelig møteplass foruformelle samtaler og de populære og litt mer organiserte «Lunch & Learnhvor mange av leietakerne får presentere noe man er opptatt av.