EU-prosjekt om kompetanseheving av helsepersonell innen velferdsteknologi.

Partnere fra UK, Spania, Nederland, Danmark og Norge.

Mer informasjon her: The ALTAS project

Kontaktperson i Lister: Marianne Holmesland

Finansiering: ALTAS-prosjektet er en del av EU-programmet ERASMUS+