Alle bassengbad, badeanlegg, boblebad og badstuer som er tilgjengelige for allmennheten omfattes av forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.». Dette gjelder også basseng tilknyttet hotell, treningsinstitutt og lignende. Forskriften setter krav til vannkvaliteten og driften av bassengbad, inkludert boblebad, for å hindre smitteoverføring via badevann.

 

Formålet med forskriften er å sikre brukerne av anleggene tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold, samt bidra til å hindre ulykker. Miljørettet helsevern gir råd og fører tilsyn med at forskriften følges. Ytterligere faglig informasjon kan hentes på Folkehelseinstituttets nettsider om badevann.