I høst er det for første gang oppstart av distriktsvennlig barnehagelærerutdanning i Østre Agder, Setesdal og Lister. Studentenes første fysiske samling var ved Universitetet i Agder (UiA)  5. september. Her skulle alle studentene hilse på hverandre, få kjenne at de er del av et studiemiljø, og at de har en forankring til UiA.

På fellessamlingen i Lyngdal var det undervisning og gruppearbeid på programmet. Studentene ble møtt av Lene Bryne som er koordinator for Listerregionen. Hun er selv barnehagelærer og jobber som fagutvikler i barnehage. Lene skal tilrettelegge for studentene, bidra til at det blir et tettere samarbeid mellom regionene og at det blir kortere vei mellom studentene og UiA.

 

14 av 25 kommuner i Agder mangler kvalifiserte barnehagelærere, og i Hurdalsplattformen står det at 50 prosent av de ansatte i barnehagen skal være utdannet barnehagelærer innen2025. Vi i Lister Kompetanse er derfor takknemlig for at vi har fått til dette samarbeidet og kan tilby denne gratis utdanningen til innbyggere i distriktene.

 

Amalie Østebø beskriver tilbudet som fantastisk.

Jeg kom egentlig inn i Bergen for noen år siden, men valgte å takke nei fordi jeg syns det var skummelt å flytte så langt hjemmefra alene. Når da dette tilbudet kom var det enkelt å søke siden jeg kunne studere her hvor jeg ønsker å bo.

 

I tillegg til at du slipper å flytte, tilbys utdanningen som deltidsstudie. Dette gjør det enklere å kombinere studiene med andre forpliktelser som familie eller jobb.