En fullsatt konferansesal med ansatte fra hele Lister fikk torsdag 7 september en hel dag sammen med to svært engasjerende og dyktige foredragsholdere. Seniorrådgiver Anne – Kristin Imenes ved Korus Sør og rektor Karen Stenslund ved Mosby skole klarte med både med gode eksempel og mye humor understreke viktigheten av flerfaglig samarbeid.

Tema

- Hva er riktig tidlig innsats for å hjelpe barn som fødes på «rødt nivå?»

- Den lille forskjellen mellom forebygging og hjelp/behandling

- Hvordan kartlegge bedre barna man uroer seg for?

- RIKTIG tidlig innsats, ikke baretidlig

- Hvordan møter vi de sårbare barna og deres foreldre

- Læring på barnas presmisser

- Hvordan evaluere tiltakene - hvaskal være målet?