Endelig! Etter flere års innsats blir det nå vernepleiestudium desentralisert i Lister. Universitetet i Agder (UiA) setter opp vernepleie på deltid over 4,5 år med studiested i Lister. Dette har vi sett fram til lenge sier daglig leder i Lister Kompetanse Hilde Strømme. Dette er er unik mulighet for de som ønsker en bachelor i Vernepleie, men ikke har mulighet til å studere på Campus i Grimstad. Studiet er gratis og siden det er på deltid lar det seg kombinere med jobb og familie.

Vernepleiere jobber med mennesker med ulike former for funksjonsvansker. Formålet med utdanningen er å utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere.

Pedagogiske virkemidler, kommunikasjon og etisk forsvarlighet er viktige stikkord i utdanningen. Sosiologi, sosialantropologi og juridisk metode er sammen med blant annet psykologi, førstehjelp, anatomi, fysiologi, sykdomslære, medikamenthåndtering og ernæringslære noe av innholdet i studiet.  

Utdanningen gir deg grunnlag for autorisasjon som vernepleier. Som autorisert vernepleier kan du arbeide i den kommunale helse- og sosialtjenesten, i barnehager og skoler. Mange vernepleiere arbeider også innenfor psykisk helsevern for barn og unge, ungdomsarbeid, rusomsorg, barnevern, psykisk helsevern for voksne eller eldreomsorg.

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Karriere Agder Lyngdal kan hjelpe med det. Telefon: 38 27 87 20, mandag - fredag kl. 09.00-12.00. E-post: karrierelyngdal@agderfk.no