Eierne, representert ved ordførere og fylkesordfører presiserer viktigheten av desentralisert og distriktsvennlig utdanning for befolkningen. Lister-regionen vil søke samarbeid med de øvrige regionrådene i Agder for å sikre variasjon og kvalitet i distrikts-utdanningene.