Undersøkelse fra Eurostat viser at andelen forventede friske leveår etter fylte 65 år har økt fra 60 til 73 prosent fra 2005 til 2015 for norske kvinner, og fra 73 til 82 for menn. De eldre blir friskere og belastningen for helse og omsorgssektoren blir derfor ikke så stor. Samtidig ser vi også at tjenestetilbudene innenfor helse- og omsorgssektoren er i sterk utvikling, både strukturelt og teknologisk. Teknologi brukes til å mestere egen helse, skape sosial kontakt og mestre hverdagen på en bedre måte.  

I motsetning til hva som er tilfelle for de større byene, vil vi i Lister oppleve to utfordringer samtidig.  Andelen eldre øker, samtidig som andelen barn og unge går ned.  Dette betyr at kommunene må planlegge for både vekst og reduksjon samtidig.  

I vedlagte analyse fra Telemarksforskning vil dere finne tall for Lister samlet, og for den enkelte kommune.