Den nye podcasten "Ung i Lister" ble sluppet på fagdagen. Episodene gjenspeiler rapporten om hvordan de unge i regionen har det og tar opp tema som psykisk helse, fysisk helse, rus, fattigdom, det å være skeiv og masse mer. Foredragene fra dagen henger sammen med episodene. Visste du for eksempel at i Agder er det flest selvmordsforsøk i landet på bakgrunn av det å være skeiv? At det å ruse seg som ungdom kan sammenlignes med sidevind på hoppkanten ut i voksenlivet? Eller at psykisk uhelse blant unge i regionen sammenfaller med press både sosialt og på skolen?

Lytt på podcasten, les Ung i Lister-rapporten og se presentasjonene under.

Ung i Lister-podcast

Rapport: Ung i Lister

Presentasjoner:

Ungdata Lister 2019 - Geir Møller

Rus og ungdomshjernen - Fred Rune Rahm

Ung og skeiv i Lister - Elanor Halvorsen Brendmo

Psykisk helse og sosialt press - Maria Abrahamsen Østhassel

Kunnskapsgrunnlag og BTI - Geir Møller

Påfyll og relevante lenker