Mange elever tror at de må ta påbygg for å komme videre etter de har tatt et fagbrev. Det trenger de ikke! Høyere yrkesfaglig utdanning er for de som har fagbrev. Studiene er praksisnære og fagskolene benytter sine beste forelesere/lærere sammen med lokale ressurspersoner på distriktsstudiene. Studiesenteret Lister Kompetanse setter hvert år opp en mengde studier på fagskolenivå som er tilpasset de som har et fagbrev. Våre studier er lagt til rette for at studentene skal kunne kombinere utdanning med jobb. Vi har tilbud både innen helse og omsorg, oppvekst og økonomi og ledelsesfag. Eksempler på studier som vil bli tilbudt lokalt i 2024 er: Klinisk vurderingskompetanse, PAS - positiv atferdsstøtte i møte med utfordrende atferd, Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i oppvekstsektoren, Effektiviserings- og forbedringsledelse, Kontor-, salg- og serviceledelse, Velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren, Bærekraftig utvikling i barnehagen, Lek og læring med digitale verktøy i barnehagen og Klinisk vurderingskompetanse.

Hva er egentlig fagskole? 

Fagskolestudier er høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningen er på nivået over videregående opplæring. Mange av utdanningene er spesielt rettet mot de som har tatt en yrkesfaglig utdanning på videregående. Utdanningene gir kompetanse som trengs i arbeidslivet. Fagskoleutdanning er korte, yrkesrettede utdanninger fra ½ til 2 år på fulltid, 1- 4 år på deltid. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet.

For å starte på høyere yrkesfaglig utdanning må du ha bestått videregående opplæring, eller ha arbeidserfaring som til sammen har gitt deg samme kompetanse (realkompetanse). De fleste utdanningene krever fag- eller svennebrev, men på en del fagskoleutdanninger kan du også få opptak med generell studiekompetanse.

Søkere som fullfører toårig fagskoleutdanning (120 studiepoeng), får også generell studiekompetanse. En fagskole på 60 studiepoeng gir tittelen "Fagskolegrad".

Elevene på vg2 helse i Kvinesdal var engasjerte og hadde mange gode spørsmål. Motiverte elever som lover godt for framtidige helsefagarbeidere - gjerne med videreutdanning på fagskolenivå.