-Dagene i Listersamarbeidet er interessante og varierte. Jeg får være med på mye spennende som gir et godt innblikk i utviklingsarbeid som skjer rundt regionen, forteller Lunden.

Hun bor sammen med sin mann og deres to barn i Lyngdal. De dagene hun ikke er i praksis studerer på UiA der hun er på siste året i sin masterutdannelse. Studiet tar for seg stedsidentitet, samfunnsplanlegging og by- og regionalutvikling.

-Det handler om hvilke hensyn man må ta når man skal utviklet sted og hva som er viktig med tanke på stadig mer komplekse kulturelle og sosiale forskjeller i samfunnet, forteller hun.

 

Likestilling i Listerregionen

Lunden trives godt på din nye praksisplass og opplever at det gir henne stort faglig utbytte.

-Listersamarbeidet er et viktig initiativ for å samleregionen som igjen gir gode forutsetninger for felles utvikling og vekst. Vi trenger dette felleskapet der vi snakker hverandre fremover og tar tak i de store utfordringene sammen.

Etter jul skal hun i gang med å skrive sin masteroppgave. Der vil hun se nærmere på likestilling i Listerregionen.

-Jeg har blant annet blitt med i arbeidsgruppen til «Kvinnespranget», som vil gi god innsikt i temaet. Listerregionen har jo litt å gå på når det kommer til likestilling, derfor er det viktig med god kunnskap om hva som ligger til grunn. Det er jo slik vi får til endringer, sier Lunden.