Lister Kompetanse fikk etter møtet samtalt med henne om behovet for desentralisert utdanning, og hvordan Lister kompetanse kan bidra til å utdanne sykepleiere og vernepleiere, som det er store behov for også i vårt distrikt. Det vil også være behov for kompetansehevning for fagarbeidere i kommunene. Bollestad, som selv er utdannet intensiv sykepleier, viste stor interesse og forståelse for våre innspill, og inviterte oss til å sende henne informasjon som hun kan bruke i videre arbeid på Stortinget.

Lister kompetanse har i gjennom flere år tilbudt utdanning på fagskolenivå og universitets- og høyskolenivå til kommunene i Lister. Dette gjøres i samarbeid med ulike leverandører, som AOF og UiA. Lister kompetanse ønsker å fortsette å tilby utdanninger det er behov for i regionen, og vi ønsker å få til forutsigbarhet om når de ulike studiene starter. Lister kompetanse er 20 år i 2023, og har gjennom disse årene bidratt til at 1000 – vis av studenter har fått ny kunnskap til nytte for innbyggere i Lister kommunene.